Avslutade projekt

Lok. Horezu Rumänien 2015-19

Under perioden 2015-19 så ledde vi lokalt från Equmeniakyrkan Sävedalen ett arbete i byn Horezu Poenari i södra Rumänien på gränsen till Bulgarien. Lokal samarbetsorganisation för arbetet var Betel foundation i Hateg och det var huvudsakligen via Smirna församlingen i Piscu Vechi som arbetet bedrevs. Hösten 2019 så beslutade Equmeniakyrkan Sävedalen, på förslag från Missionsrådet, att avsluta detta lokalt ledda projekt. Beslutet togs för att syftet med projekt inte hade uppnåtts på de fyra år som vi drivit detta projekt som ett lokalt lett projekt. Läs mer.

Beginning Of Life 2018-19

Beginning Of Life är en organisation i Moldavien som arbetar med grundorsakerna till människohandel. En stor utmaning är kvinnornas generella situation och bristen på jämställdhet. BoL lyfter frågor om jämställdhet på tre arenor. på skolor, i kyrkor och i nätverk med andra organisationer. Läs mer.