FÖRSAMLINGEN

Vi har funnits sedan 1903 och då som Sävedalens Missionskyrka. År 2017 bytte vi namn till Equmeniakyrkan Sävedalen, för att tydliggöra att vi är en del av den nationella Equmeniakyrkan, Sveriges näst största kyrka. Equmeniakyrkan bildades av Missionskyrkan tillsammans med Baptiskyrkan och Metodistkyrkan.

Idag har församlingen ca 380 medlemmar, och ett rikt barn och ungdomsarbete.

Med Jesus som centrum för tron vill vi i Equmeniakyrkan inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi tror att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare. Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta inbjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle. Sång och musik har också en viktig plats i vår gemenskap.

Församlingen är organiserad som en förening, med församlingsmöten för medlemmar att yttra sig i olika frågor och ta beslut samt en styrelse som tillsammans med församlingsföreståndaren ansvarar för att leda verksamheten i enlighet med församlingsmötets beslut.

Om du är nyfiken på att besöka, engagera dig i, eller bli medlem i vår församling så kan du ta kontakt med någon av våra anställda.