SÖNDAG KLOCKAN 11

Välkommen till Gudstjänst

SÖNDAG KL 11
Varmt välkommen att vara med och fira gudstjänst på söndagar kl 11:00.

Hela familjen skall kunna besöka våra gudstjänster. Flera av söndagarna har barnen sin egen gudstjänst parallellt ( se under fliken Ung/söndagar för barnen) men i slutet av gudstjänsten ger vi möjlighet för alla åldrar att mötas upp och möta Gud tillsammans. Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna kvar och fika.

Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människa och oss människor emellan. Någon av våra pastorer predikar och församlingens olika sångare och musiker bidrar med sång. Bön. ljuständning, förbön och lovsång under nattvardsstunden är centralt för oss.Vi söker gemenskap med Gud genom ordet (predikan) och bordet (nattvarden). Det har varit gudstjänstens identitet i 2000 år och det vill vi fortsätta leva i.

Gudstjänstens bakgrund
De första kristna började fira gudstjänst på söndagen. Det var den dagen som Jesus uppstod från de döda. Man möttes för att fira just Jesu uppståndelse, som i alla tider skulle vara tecknet på att livet är starkare än döden. Gudstjänsten var också en hjälp att minnas Jesu löfte ”där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matteus 18:20).