TRO

VÅR TRO

I vår församling, Equmeniakyrkan Sävedalen, är det Jesus Kristus som står i centrum för allt som sker.  Jesus visar i sin person vem Gud är och hur vi kan få leva våra liv. Vi tror att den kristna tron är aktuell och angelägen idag. Att den kan göra vår värld till en bättre plats. Tillsammans vill vi lära känna Gud bättre och dela livet med varandra.

Tidigt i kyrkans historia, redan under 300-talet, pågick omfattande och ibland svåra diskussioner om hur vi i våra begränsningar ändå bäst kan försöka beskriva Gud. Detta mynnade ut i två trosbekännelser (den apostoliska trosbekännelsen och den nicenska trosbekännelsen) som förenar alla kristna kyrkor världen över och som lagt den apostoliska grunden också för hur vi än idag formulerar vår tro. Dessa trosbekännelser (se här nedan) sammanfattar trons absoluta kärna, men tillåter samtidigt en mycket stor bredd, tolerans för oliktänkande och mångfald i vår längtan att leva som kristna: öppna, ödmjuka och lyssnande.

Den apostoliska

Vi tror på Gud, den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Den nicenska trosbekännelsen

Vi tror på en ende Gud
Allsmäktig Fader,
Skapare av himmel och jord,
Av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den helige Anden
och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull
under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig ska ta slut.

Vi tror på den helige Anden, som är Herre och ger liv,
Som utgår från Fadern,
Som tillbeds och äras
med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.

Vi tror på en enda, helig,
universell och apostolisk kyrka.

Vi erkänner ett dop
Till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
Och den kommande världens liv.