ALPHA

 

Just nu inget planerat. Är du ändå intresserad? Kontakta derek@eqks.se 

Vad är meningen med livet? Finns Gud? Hur ber man?

Det är några av de frågor vi tar upp under en Alphakurs, som över 100 000 svenskar har gått. Alpha är en grundkurs i kristen tro där det finns plats för dina djupaste frågor och funderingar.

Alpha består denna höst av tre delar:
En enklare kvällsmat
Ett föredrag
Samtal i mindre grupper med samtalsledare

Alla frågor får ställas! Miljön är otvungen och öppen. Du behöver inte hålla med om något, men du får möjlighet att upptäcka kristen tro.

En Alphakväll börjar 18.30 med kvällsmat och slutar kl 21.00.
Kostnad: Själva kursen är gratis. Fika till självkostnadspris.