Vårt lokala projekt

Genom sitt engagemang för byn Mpongwe i Zambia så har församlingsmedlemmen Annette Sandwall bildat den ideella föreningen AEH Foundation. Den lokala organisationen MIOHCD  har bildats med hjälp av AEH och arbetar nu för att förändra de stora missbruksproblemen som finns i området. Detta gör de genom att utbilda och informera kring konsekvenserna av hög alkoholkonsumtion. Fokus för förändringsarbetet finns i byn Kantatamwe där det även etablerats en första kontakt till en vänförsamling som vill utveckla sitt diakonala arbete samt bygga upp ungdomsverksamheten för att motverka de stora missbruksproblemen.

Skänk en gåva

Ni kan skänka en gåva genom att märka betalningen ” Zambia” till följande kontonummer
Församlingens bankgironummer: 782-2109
Församlingens swish-nummer: 123 588 12 14

Läs mer om arbetet