Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

TORSDAG 22 AUGUSTI
18:00 Equmenia - Ledaruppstart
Mackfika, snack, bön
Planering i de olika grupperna för terminsplanering

SöNDAG 25 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST
Johanna Bjurenstedt, Jakob Eskilsson,
Sång och musik: Emelie Junsten mfl
Söndagsskolan startar

MåNDAG 26 AUGUSTI
18:00 EQUMENIAGRUPPERNA BÖRJAR

SöNDAG 1 SEPTEMBER
11:00 Gudstjänst
Dop & Barnvälsignelse
Bo Cedergårdh, Lena Hakers
Sång & Musik Lars Kjellgren mfl
Söndagsskola

ONSDAG 4 SEPTEMBER
9:00 Onsdagsbönen startar