Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

AKTUELLT

Gudstjänst 13 juni

Sommarens Gudstjänster

Smågrupper

Vill du vara med i en smågrupp? Vi träffas varannan vecka i mindre grupper för gemenskap, samtal kring livet och bibeln. Vi ber för och med varandra. Kontakta Derek Walles för mer information derek@eqks.se

KALENDER

SöNDAG 13 JUNI
11:00 GUDSTJÄNST
Kallelsen till Guds rike
Nattvard
Derek Walles, Andreas Wikholm
Sång & musik: Emelie Junsten mfl

Vi kommer kunna erbjuda 50 platser. Anmälan görs till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se Gudstjänsterna kommer även sändas online

SöNDAG 20 JUNI
11:00 GUDSTJÄNST Dop & Medlemsintagning
Förlorad och återfunnen
Johanna Bjurenstedt, Jakob Eskilsson
Musik: Michael Jeff Johnson

Vi kommer kunna erbjuda 50 platser.  Anmälan görs till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se Gudstjänsterna kommer även sändas online

SöNDAG 27 JUNI
11:00 Gudstjänst i Vallhamrakyrkan
Gemensam Gudstjänst med Vallhamrakyrkan
Daniel Thorvaldsson

SöNDAG 4 JULI
11:00 GUDSTJÄNST I SÄVEDALEN
Gemensam Gudstjänst med Vallhamrakyrkan
Johanna Bjurenstedt
Musik: Margareta Lundberg

SöNDAG 11 JULI
11:00 Gudstjänst i Vallhamrakyrkan
Gemensam Gudstjänst med Vallhamrakyrkan
Roland Hermansson