Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

ONSDAG 23 OKTOBER
9:00 BÖN

SöNDAG 27 OKTOBER
11.00 GUDSTJÄNST
Urban Erestam, Lena Hakers
Sång & musik: Sofia Löwenbrandt m fl

SöNDAG 27 OKTOBER
17.00 ÖPPEN HIMMEL

ONSDAG 30 OKTOBER
9:00 BÖN

SöNDAG 3 NOVEMBER
11.00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
”Vårt evighetshopp - Tacksägelse över hemgångna”
Johanna Bjurenstedt, Jakob Eskilsson
Sång & musik: Magdalena och Olof Mikmar

SENASTE NYTT

Eftersnack