Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

ONSDAG 28 OKTOBER
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 1 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
"Vårt evighetshopp"
Johanna Bjurenstedt, Lena Hakers
Musik: Michael Jeff Johnson

Plats utifrån gällande restriktioner.
Anmälan till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se eller sms till 0768-979561
Sändes även online gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

TISDAG 3 NOVEMBER
18:30 ALPHA/LECTIO DIVINA

ONSDAG 4 NOVEMBER
09:00 BÖN

ONSDAG 4 NOVEMBER
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh