Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

SöNDAG 1 MARS
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
"Prövningens stund" Mark 1:12-13
Bo Cedergårdh, Jakob Eskilsson
Sång & musik: Lars Kjellgren m fl

ONSDAG 4 MARS
09:00 BÖN

TORSDAG 5 MARS
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 8 MARS
11:00 ÅRSHÖGTID
"Den kämpande tron"
Johanna Bjurenstedt, Bo Cedergårdh
Sång & musik: Anna Wallner m fl
Bön och Offerdag Pastors- och diakonutbildningen

ONSDAG 11 MARS
09:00 BÖN