GEMENSKAPSTRÄFF – RPG

Våren 2024

RPG är en förening med egen styrelse, ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG. RPG är en idéell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett ålder och tro.

Vi har ett mycket gott samarbete med Sävedalens kyrka och Vallhamrakyrkan, därför kan vi samlas varannan vecka till gemenskapsträffar i våra olika lokaler. Efter servering ges ett intressant program då inbjudna gäster hållerföredrag, kåserar, visar bildspel eller bjuder på sång och musik.

Alla träffar är på tisdagar 11.00 i Vallhamrakyrkan [VK] eller Equmeniakyrkans i Sävedalen [EQKS] om inget annat anges.

23 januari [VK]
Jerusalem – ett centrum i tiden och världen
Anders Sjöberg ger perspektiv från både biblisk och modern tid.

6 februari [EQKS]
Ett varmare Partille
Emma Johansson och Claes Lund, förebyggande enheten, Partille kommun

20 februari [VK]
Det är aldrig för sent! 
Dan Ådahl sjunger och berättar om att hoppet alltid finns.

5 mars [EQKS]
Med bibel och gitarr
Carl-Olov Hultby

19 mars [VK]
Hur Ugglums by blev Sävedalen.
Per Arne Skansen från Partille hembygdsförening visar utställning och berättar om hur vårt samhälle växt fram från stenålder till modern tid.

22 mars
11.00 RPG:s årsstämma i Kungälv

9 april [EQKS]
Det ingen annan vet
Lise-Lott J Andersson

23 april [VK]
Att leva som jude i Sverige.
Besök från judiska församlingen, Göteborg

7 maj [EQKS]
Fiskebäcksflickorna

14 maj
Utflykt!

Frågor? Leila Lundén tel 076 849 26 65