GEMENSKAPSTRÄFF

Hösten 2023

RPG är en förening med egen styrelse, ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG. RPG är en idéell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett ålder och tro.

Vi har ett mycket gott samarbete med Sävedalens kyrka och Vallhamrakyrkan, därför kan vi samlas varannan vecka till gemenskapsträffar i våra olika lokaler. Efter servering ges ett intressant program då inbjudna gäster hållerföredrag, kåserar, visar bildspel eller bjuder på sång och musik.

Frågor? Leila Lundén tel 076 849 26 65