GEMENSKAPSTRÄFF

Våren 2022

Distriktets årsmöte
25 mars 11:00  i Tabernaklet, Göteborg

RPG är en förening med egen styrelse, ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG. RPG är en idéell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett ålder och tro.

Vi har ett mycket gott samarbete med Sävedalens kyrka och Vallhamrakyrkan, därför kan vi samlas varannan vecka till gemenskapsträffar i våra olikalokaler. Efter servering ges ett intressant program då inbjudna gäster hållerföredrag, kåserar, visar bildspel eller bjuder på sång och musik. Varje termingör vi studiebesök på något “Sevärt i vår närhet”. Vårterminen avslutas med en heldagsutfärd.

Frågor? Lisbeth Standar tel 0721-979365