SAMARBETEN

Equmeniakyrkan Sävedalen vill samarbeta med alla goda krafter i samhället för att bygga en bättre värld. Vi samarbetar med andra kyrkor, organisationer samt kommun och skola.

 

Partille ekumeniska råd (PER)

Partille ekumeniska råd är samlingsnamnet för det gemensamma arbetet mellan kyrkorna i Partille kommun. Det pågår ett ständigt arbete för att se hur vi kan samarbeta för att vara till nytta för vår kommun. Vi samarbetar bland annat för att på bästa sätt kunna hjälpa människor som är i utsatta situationer genom bland annat Östhjälpen och RIA.

 

Östhjälpen

Equmeniakyrkan Sävedalen har under många år arbetat med Östhjälpen. Föreningen Östhjälpen har som mål är att ge stöd och hjälp till människor i nöd. Den största insatsen är Casa Aurora, hemmet för multihandikappade barn vid Hateg, Transsylvanien i västra Rumänien.

Boendet Aurora har Östhjälpen byggt med frivilliga människor och drivit sedan 1993. Från våren 2009 så står ett nytt hus färdigt för anpassat boende. Föreningen hjälper även barn från fattiga familjer. Genom Östhjälpen har även sjukhus och skolor fått utrustning.

Föreningen Östhjälpen arbetar i samverkan med samtliga kyrkor i Partille kommun. Arbetet bedrivs i samarbete med kommunen samt en mängd frivilligarbetare. Många ifrån Equmeniakyrkan Sävedalen.

Stort stöd kommer också från skolor, ungdomsföreningar m.fl. samt från de många trogna faddrarna. Föreningen driver en second handbutiken i Jonsered där alla intäkter går direkt till hjälpinsatser.

Frågor? Kontakta Margareta Zettergren, tel. 0730-301783

 

Hela Människan Partille

Hela Människan Partille (tidigare benämnt Ria i Partille) är en ekumenisk, ideell förening där huvudmännen är: Svenska Kyrkan i Partille, Equmeniakyrkan i Jonsered, Equmeniakyrkan i Sävedalen och Vallhamrakyrkan.

Hela Människan Partille bedriver en öppen social verksamhet på kristen grund och är en del av organisationen Hela Människan i Sverige. Verksamheten finansieras med hjälp av bidrag från de stöttande församlingarna, Partille kommun, Östhjälpen, stiftelser och andra gåvor.

Verksamheten drivs av en verksamhetsledare och en assistent med hjälp av volontärer från församlingarna.

Målgruppen för Hela Människan Partille är människor med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och socialt utanförskap med bl.a. hemlöshet.

Hela Människan Partille vill vara en oas, där alla oavsett bakgrund eller framtid är välkomna och lika mycket värda. Här finns alltid varmt kaffe, frukost och en möjlighet att bli sedd och hörd, antingen över frukost och dagens tidning eller i samtal med personal och volontärer.

Vill du ge en gåva till Hela Människan Partille så är plusgironummret 156 88 42-7

Besök: Gamla Kronvägen 36, Partille församlingshem, ingång från sidan mot Kommunhuset

Har du frågor kan du kontakta assistent Tuija Hultinen på tel 031-340 42 49. Säkrast mån – fred, mellan 8:00 – 13:00.
Mail: ria.partille@helamanniskan.se

 

Göteborgs räddningsmission

Räddningsmissionens vision är att komplettera och utmana samhällets insatser för alla människors rätt till ett värdigt liv. Det gör vi med utgångspunkt i en värdegrund vars centrum är Jesus som förebild. För oss betyder det att möta varje människa i ögonhöjd, att utgå från att varje människa bär sin egen berättelse och att försöka stärka det som ger lust att leva. Det innebär också att ingen människa är ett hopplöst fall. Vi är idag cirka 120 anställda på hel- och deltid och lika många volontärer. Idag delar vi in våra verksamheter i fem enheter; Boende Centrum, Boende Hisingen, Förebyggande/integration, Psykiatri/arbetsträning och Hemlöshet.

Frågor? Kontakta Direktor Emil Mattsson, 0739-01 41 86

 

IK Sävehof

Vi samarbetar med handbollsklubben Sävehof för att fler ungdomar ska få möjlighet att konfirmera sig, utan att det krockar med deras andra intressen och engagemang.

 

Studieförbundet Bilda

Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda vid olika kulturarrangemang, studiecirklar och verksamheter.Bilda-svart_text