SÖNDAGSKLUBBEN SÖNDAGAR FÖR BARNEN

 

HT 2022

Söndagsklubben är igång. Håll utkik på hemsidan och sociala medier vad som gäller kommande söndag.

Barnen finns i församlingen mitt och vi önskar att de skall känna sig hemma i kyrkan. Vår ambition är att de skall känna sig sedda, delaktiga och lyssnade på. Barnen är med resten av församlingen i första delen av gudstjänsten. Innan predikan går de iväg för att ha cirka 20 minuter tillsammans där de pysslar eller samtalar, allt beroende på ålder och intresse.

Vi sluter alltid upp med resten av församlingen i slutet på gudstjänsten för att sjunga och be tillsammans. Ofta erbjuds nattvard. Barnen tillhör Guds rike och därför erbjuds de att ta emot nattvarden men du som förälder avgör självklart om barnet skall ta emot.

Efteråt gudstjänsten fortsätter vi gemenskapen i församlingssalen. Där finns det korv och fika.