SÖNDAGAR FÖR BARNEN

HT 2021

Vi provar just nu ett nytt koncept för att barnen skall känna sig som en del av Gudstjänstliv på söndagarna kl 11:00. Beroende på antal barn och åldrar så delar vi in i grupper från gång till gång.
RetroChurch: Film, gemenskap och småprat
BBBibel: Berättelser och kreativitet utifrån Barnen Bästa Bibel
Messy Church: Gudstjänst för alla åldrar med bland annat kreativa stationer.
Vi sluter alltid upp med resten av församlingen i slutet på Gudstjänsten och det brukar alltid finnas korv och fika efteråt.