Våra centrala projekt inom Equmeniakyrkan

I dag bedriver internationella enheten projekt på ett 30-tal olika ställen i världen. Vi bidrar som församling genom att vi deltar i olika insamlingskampanjer till förmån för arbetet,  men enskilda medlemmar deltar också genom att på egen hand göra inbetalningar till projekten som finns presenterade i projektkatalogen på equmeniakyrkan.se/projekt

Så här gör du om du vill skänka en gåva

Läs mer om arbetet