Lok. Horezu Rumänien 2015-19

Under perioden 2015-19 så ledde vi lokalt från Equmeniakyrkan Sävedalen ett arbete i byn Horezu Poenari i södra Rumänien på gränsen till Bulgarien. Lokal samarbetsorganisation för arbetet var Betel foundation i Hateg och det var huvudsakligen via Smirna församlingen i Piscu Vechi som arbetet bedrevs. Arbetet var en församlingsplantering i byn Horezu Poenari där Betel foundation under 2015 byggde en ny kyrkobyggnad för församlingen på vars tidigare byggnad taket hade rasat in. Detta samarbete startade vi som församling hösten 2014 efter att vi via Östhjälpens samarbetsorganisationer i Hateg fått kontakt med Betel foundation. Huvudsyftet med samarbetetet med Smirna församlingen var att skapa en möjlighet för medlemmar i Equmeniakyrkan Sävedalen att aktivt delta med sin tid, kunskap och erfarenhet i ett missionsprojekt. Vi vill göra det möjligt för församlingsmedlemmar i Sävedalen att knyta personliga relationer med medlemmar i Smirna församlingen i Piscu Vechi. Personliga relationer som i förlängningen i bästa fall kan leda till att gränsen mellan vem som är givare och mottagare suddas ut. Samarbetet mellan församlingsmedlemmar i Smirna församlingen och Equmeniakyrkan kan följas i facebook gruppen ”Together with Horezu Poenari

Hösten 2019 så beslutade Equmeniakyrkan Sävedalen, på förslag från Missionsrådet, att avsluta detta lokalt ledda projekt. Beslutet togs för att syftet med projekt inte hade uppnåtts på de fyra år som vi drivit detta projekt som ett lokalt lett projekt. Eftersom Equmeniakyrkan Sävedalen enbart var en av givarorganisationerna till detta arbete så fortsätter Betel foundation arbetet i Horezu Poenari även utan Equmeniakyrkan Sävedalen som bidragsgivare.

Under de fyra åren (2015-2019) som samarbetet var  ingång så har följande arbete utförts.

  • 2015 bidrog vi som församling med 10.000 kr för inköp och utdelning av mjöl och olja till behövande barnfamiljer och äldre i byn Horezu Poenari. Urvalet av mottagare och utdelning genomfördes mha församlingsmedlemmar i Smirna församlingen i Piscu Vechi.

IMG_1603-0000 IMG_1661IMG_1611IMG_1613
IMG_1610

  • 2016 bidrog vi som församling med 15.000 kr som tillsammans med bidrag från andra bidragande församlingar gjorde att vi kunde uppföra ett nytt boningshus med två rum och kök till en behövande familj i Horezu Poenari. Huset uppfördes av en byggfirma som drivs av Marian Sprincenatu som är  pastor i Smirnaförsamlingen i Piscu Vechi.

IMG-20161123-WA0009IMG-20161021-WA0007 IMG-20161106-WA0002IMG-20161113-WA0004

  • 2017 bidrog vi som församling med 120.000 kr för att att uppföra ett helt boningshus med två rum och kök till en behövande familj i Horezu Poenari. Huset uppfördes av en grupp byggnadsarbetare under ledning av Costi och under översyn av Marian Sprincenatu.

j k l 2017-10-24_22-24-05

  • 2018 bidrog vi som församling med 130.000 kr för att att uppföra ett helt boningshus med två rum och kök till en behövande familj i Horezu Poenari.
    För att huset skulle byggas på ett hållbart och kvalitetsäkrat sätt så tog vi fram en riktig byggritning som tydligt visade hur vi önskade att huset skulle uppföras.