MUSIK

sida_musik

Sång och musik har alltid haft en central plats i den kristna församlingen och ett rikt uttrycksmedel för såväl den djupaste glädjen som den svåraste sorg. Vår kyrka vill vara en lovsjungande gemenskap som ständigt söker nya uttrycksmedel för att förmedla evangeliet om Jesus och fördjupa vår tillbedjan.