MUSIK

Sång och musik har alltid haft en central plats i den kristna församlingen och är ett  uttrycksmedel för såväl den djupaste glädjen som den svåraste sorg. Vår kyrka vill vara en musicerande gemenskap som ständigt söker nya uttrycksmedel för att genom musiken ära Gud och berätta om Jesus och vilka vi är i honom.

Vi erbjuder körsång för barn och delaktighet att vara med i ett sång/musikteam. Ibland har vi projektkörer. Vill du veta mer? Kontakta Emelie Junsten 0702- 744331 emelie@eqks.se