VÅRT ARBETE I VÄRLDEN

”Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen”
(Matteusevangeliet kapitel 22, vers 37-40 & Matteus 20:26-28)

Vi vill att vår kyrka ska präglas av Guds mission. Jesus Kristus har gett oss uppdraget att föra människor till tro, att förmedla Guds befrielse och därmed förvandla världen. Vi vill synliggöra Guds rike i vårt närområde, i Sverige och i världen. Vi vill omsätta evangeliet i handling och förmedla Guds kärlek genom omsorg om medmänniskan och genom samhällsengagemang. Vi vill vara en röst i samhället som gör skillnad.

Detta gör vi som församling tillsammans genom:
Våra centrala projekt inom Equmeniakyrkan
Vårt lokala samarbetsprojekt
Lokalt lett projekt
Avslutade projekt