OMSORGSGRUPP

Vi är kallade att bära varandras bördor och hjälpa varandra att växa som lärjungar i Kristus.
Därför är församlingens alla medlemmar indelade i så kallade omsorgsgrupper där vi får öva oss i att tjäna och bli betjänade.

I en större församling kan man lätt försvinna i massorna eller tidvis uppleva sig osynlig eller att man fallit i glömska. Omsorgsgruppen är en mindre avgränsad gemenskap, där vi tillsammans får hjälpas åt att utöva omsorg mot varandra.

Detta är också gruppen där vi hjälps åt att ta ansvar för olika gemensamma uppgifter i församlingen, t.ex att städa kyrkan, ansvara för kyrkkaffe och gudstjänstvärdskap i samband med våra gudstjänster och samlingar.

Här kan du se vilken vecka just din omsorgsgrupp är ansvarig för kyrkkaffe, gudstjänstvärdskap och städning.