ZINGO

Zingo är en barnkör för barn som fyllt 4 år (eller gör det under aktuell termin) upp till och med förskoleklass. Vi sjunger ösiga sånger och leker tillsammans. Sångerna vi lärt oss framför vi i gudstjänsten ett par gånger per termin.

Zingo Höstterminen 2019

Välkommen till en ny termin med Zingo! Vi övar i Equmeniakyrkan Sävedalen måndag 17:30-18:10 jämna veckor med start 2019-09-02. Vi som leder kören heter Elin Roos, Stina Grahl och Charlotta Pilfalk.

Kontakt:
Elin: 073-9245104
Stina: 070-3442770
Mail: elins.roos@gmail.com

Terminsavgift 150 kr sätts in på Equmenias Bankgiro: 809-9764