SOCIAL MISSION

Församlingens stora intresse för social mission tar form i konkreta insatser. I Equmeniakyrkan Sävedalen finns en kärngrupp som kallas just Social mission. Vi arbetar aktivt med socialt utsatta människor, friskvårdsinsatser och evangelisation. Här formas idéer för olika insatser som följer rådande samhällsbehov. Med det menas att inga insatser behöver se likadana ut från år till år utan det är samhällets behov som styr. Om intresset från församlingens medlemmar svalnar för en viss aktivitet tolkas det som en del i samhällsprocessen. Då läggs den speciella aktiviteten ner eller förändras. Vi vill vara lyhörda för Guds ledning och samhällets behov.

Ledstjärnan för vårt arbete är Jesus programförklaring från Lukas fjärde kapitel som berättar för oss att Jesus kom för att ge goda nyheter till de fattiga. Det innebär att vi som församling vill se till så att evangeliet blir både andligt, materiellt och socialt goda nyheter.

Under 2021 arbetar församlingen med:

Kvinnocafé.

IN ENGLISH

If you are a woman from another country than Sweden and are interested in learning Swedish while getting to know people from different cultures at the same time?  Welcome to our international café for women!

Where • Partille församlingshem, Gamla Kronvägen 36  in Partille Centrum
When • Wednesday 17:30-19:00:
22 sep, 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec
CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE
How • We’re meeting for conversation, coffee/fika and there will be opportunities to working on handicrafts for those who are interested.

Contact
Berit Danielsson, phone: 0704-15 26 43
Ingrid Holtsung, deacon, phone: 031-340 42 43
e-mail: ingrid.holtsung@svenskakyrkan.se

IN SWEDISH

Vi vill bjuda in dig som är kvinna och ursprungligen inte kommer från Sverige till ett internationellt kvinnocafé. Caféet är till för att vi ska lära känna varandra och varandras kulturer samtidigt som vi lär oss bättre svenska.

Var • Partille församlingshem, Gamla Kronvägen 36  i Partille Centrum
När • Onsdag 17.30-19.00:
22 sep, 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec.
Hur • Vi träffas för att lära känna varandra, samtala, fika och för er som vill handarbeta.

Kontakt
Berit Danielsson 0704-15 26 43
Annicka Plos, diakon│ 031-340 42 44
e-post: annicka.plos@svenskakyrkan.se

– Räddningsmissionen. Vi är en av huvudmännen inom Räddningsmissionen  och har kontinuerlig kontakt kring social frågor och behov.

– Gatumission och Pannkakskyrka. Tillsammans  med församlingens ungdomsråd och i  samarbete med Svenska kyrkan finns vi  i Partille centrum.

Om du har frågor, nya idéer eller vill vara med och hjälpa till? Ta gärna kontakt med:

Derek@eqks.se
Samordnare för Social mission