SOCIAL MISSION

Församlingens stora intresse för social mission tar form i konkreta insatser. I Equmeniakyrkan Sävedalen finns en kärngrupp som kallas just Social mission. Vi arbetar aktivt med socialt utsatta människor, friskvårdsinsatser och evangelisation. Här formas idéer för olika insatser som följer rådande samhällsbehov. Med det menas att inga insatser behöver se likadana ut från år till år utan det är samhällets behov som styr. Om intresset från församlingens medlemmar svalnar för en viss aktivitet tolkas det som en del i samhällsprocessen. Då läggs den speciella aktiviteten ner eller förändras. Vi vill vara lyhörda för Guds ledning och samhällets behov.

Ledstjärnan för vårt arbete är Jesus programförklaring från Lukas fjärde kapitel som berättar för oss att Jesus kom för att ge goda nyheter till de fattiga. Det innebär att vi som församling vill se till så att evangeliet blir både andligt, materiellt och socialt goda nyheter.

Under 2017 arbetar församlingen med:

– Partille kommun för friskvårdsinsatser. Detta innebär bland annat ”middagsbjudning” där elever från SFI bjuds på mat hos en familj i syfte att träna svenska och komma in i landets kultur.

– Kvinnocafé. I samarbete med Svenska Kyrkan i Partille har vi startat ett Internationellt kvinnocafé. Vår målgrupp är kvinnor från andra länder som önskar komma tillsammans för att samtala, umgås, handarbeta och fika. Vi träffas onsdagar jämna veckor i Partille församlingshem mellan klockan 17:30-19:30.

– Räddningsmissionen. Vi har ett samarbete med Räddningsmissionen kring fadderskap för ensamkommande flyktingbarn.

– Gatumission. Vi finns på kommunens köpcentra, bjuder på fika, delar ut mössor etc till behövande och samtalar gärna med alla om vår tro. Gatumission innebär även samarbete med andra kyrkor inom Partille kommun.

Om du har frågor, nya idéer eller vill vara med och hjälpa till? Ta gärna kontakt med:

Ellinor Dyne, samordnare för Social mission
elldyn44@gmail.com

Det går också bra att ge en gåva via församlingens bankgiro: 782-2109
Märk gåvan med Social mission