SOCIAL MISSION

Församlingens stora intresse för social mission tar form i konkreta insatser. I Equmeniakyrkan Sävedalen finns en kärngrupp som kallas just Social mission. Vi arbetar aktivt med socialt utsatta människor, friskvårdsinsatser och evangelisation. Här formas idéer för olika insatser som följer rådande samhällsbehov. Med det menas att inga insatser behöver se likadana ut från år till år utan det är samhällets behov som styr. Om intresset från församlingens medlemmar svalnar för en viss aktivitet tolkas det som en del i samhällsprocessen. Då läggs den speciella aktiviteten ner eller förändras. Vi vill vara lyhörda för Guds ledning och samhällets behov.

Ledstjärnan för vårt arbete är Jesus programförklaring från Lukas fjärde kapitel som berättar för oss att Jesus kom för att ge goda nyheter till de fattiga. Det innebär att vi som församling vill se till så att evangeliet blir både andligt, materiellt och socialt goda nyheter.

Vi samarbetar med:

– Internationellt kvinnocafé. Se separat sida!

– Räddningsmissionen. Vi är en av huvudmännen inom Räddningsmissionen  och har kontinuerlig kontakt kring social frågor och behov.

– Gatumission och Pannkakskyrka. Tillsammans  med Svenska kyrkan .

Om du har frågor, nya idéer eller vill vara med och hjälpa till? Ta gärna kontakt med:

Derek@eqks.se
Samordnare för Social mission