PROGRAM

SöNDAG 21 JULI
11:00 GUDSTJÄNST I VALLHAMRAKYRKAN

SöNDAG 28 JULI
11:00 GUDSTJÄNST
Bo Cedergårdh

SöNDAG 4 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST
Bo Cedergårdh, Andreas Wikholm
Sång & musik: Margareta Lundberg
Nattvard

SöNDAG 11 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST
Bo Cedergårdh, Fredrika Andersson
Sång & musik: Gunnel och Lars-Göran Nordh

SöNDAG 18 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST
Johanna Bjurenstedt, Sofie Asteberg
Sång & musik: Sofia Löwenbrand m fl
Nattvard

SöNDAG 25 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST
Johanna Bjurenstedt, Jakob Eskilsson

SöNDAG 25 AUGUSTI
17:00 ÖPPEN HIMMEL

MåNDAG 26 AUGUSTI
18:00 EQUMENIAGRUPPERNA BÖRJAR

TORSDAG 29 AUGUSTI
19:00 BIBELSTUDIUM
Bo Cedergårdh

SöNDAG 15 SEPTEMBER
11:00 FESTGUDSTJÄNST
Installation av Johanna Bjurenstedt, Tomas Hammar medverkar.

LöRDAG 21 SEPTEMBER
FÖRSAMLINGSHELG
På Strandgården!