PROGRAM

SöNDAG 14 APRIL
11:00 GUDSTJÄNST + SÖNDAGSSKOLA
Predikan: Pär Alfredsson
Sång & musik: Pauline Nyberg m.fl.
Mötesledning: Sofie Asteberg

ONSDAG 17 APRIL
9:00 Bön & bibel

TORSDAG 18 APRIL
19:00 BIBELSTUDIUM
Vi läser Matteusevangeliet
Bo Cedergårdh

SöNDAG 21 APRIL
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Predikan: Petter Johansson ALT-praktikant
Sång & musik: Sofia Löwenbrand m.fl.
Mötesledning: Kristofer Bengtsson

ONSDAG 24 APRIL
9:00 Bön & bibel

TORSDAG 25 APRIL
19:00 BIBELSTUDIUM
Vi läser Matteusevangeliet
Bo Cedergårdh

SöNDAG 28 APRIL
11:00 GUDSTJÄNST + SÖNDAGSSKOLA
Predikan: Pär Alfredsson
Sång & musik: Gunnel Nordh m.fl.
Mötesledning: Jenny Axebrink

SöNDAG 28 APRIL
17:00 Öppen Himmel
Lovsång och bön.

ONSDAG 1 MAJ
9:00 Bön & bibel

ONSDAG 8 MAJ
9:00 Bön & bibel

ONSDAG 15 MAJ
9:00 Bön & bibel

ONSDAG 22 MAJ
9:00 Bön & bibel

ONSDAG 29 MAJ
9:00 Bön & bibel