PROGRAM

SöNDAG 10 JULI
11:00 GUDSTJÄNST
Derek Walles
Sommargudstjänst tillsammans med Vallhamrakyrkan

SöNDAG 17 JULI
INGEN GUDSTJÄNST
Vi hänvisar till annan församling/kyrka

SöNDAG 24 JULI
INGEN GUDSTJÄNST
Vi hänvisar till annan församling/kyrka

SöNDAG 31 JULI
11:00 GUDSTJÄNST i Vallhamrakyrkan
Sommargudstjänst tillsammans med Vallhamrakyrkan

SöNDAG 7 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST
Andlig Klarsyn
Johanna Bjurenstedt, Kristofer Bengtsson
Sång & musik: Gunnel Nordh mfl

ONSDAG 10 AUGUSTI
Kyrkokonferens 10 - 14 augusti
Konferens börjar i det digitala verktyget VoteIT onsdagen den 10 augusti. Fredag- söndag 12-14 augusti är konferensen på plats på Tånga Hed i Vårgårda.

Vi ser fram emot en fin konferens med gemenskap, gudstjänst och förhandlingar – vi längtar efter att mötas!

https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/

SöNDAG 14 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Goda Förvaltare
Derek Walles, Fredrika Andersson
Sång & musik: Emelie Junsten m fl

SöNDAG 21 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Nådens gåvor
Gunnar Ånskog, Jenny Axebrink
Sång & musik: Lars Kjellgren m fl

ONSDAG 24 AUGUSTI
9:00 BIBEL OCH BÖN

FREDAG 26 AUGUSTI
20:00 GATUFEST

SöNDAG 28 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Tro och Liv
Derek Walles, , Johanna Bjurenstedt
Sång & musik: Pauline Nyberg m fl
Förbön för våra verksamheter och ledare

ONSDAG 31 AUGUSTI
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 4 SEPTEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Friheten i Kristus
Johanna Bjurenstedt, Lena Hakers
Sång & musik: Mats Leidö m fl

ONSDAG 7 SEPTEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 11 SEPTEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
Medmänniskan
Derek Walles, Ruth Woie Svensson
Sång & musik: Annie Bill m fl

ONSDAG 14 SEPTEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

ONSDAG 21 SEPTEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 25 SEPTEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Ett är nödvändigt
Johanna Bjurenstedt, Sofie Asterberg
Sång & musik: Charlotte Råwall m fl

SöNDAG 2 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST MED DOP & MEDLEMSINTAGNING
Änglarna
Derek Walles, Charlotte Råwall, Johanna Bjurenstedt
Sång & musik: Lars Kjellgren m fl

TISDAG 4 OKTOBER
18:30 FÖRELÄSNING
Vara Nere

ONSDAG 5 OKTOBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 9 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST MESSY CHURCH
Tacksägelsedagen
Scoutinvigning
Derek Walles, Kristofer Bengtsson
Sång & musik: Mats Leidö m fl

ONSDAG 12 OKTOBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 16 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Att lyssna i tro
Johanna Bjurenstedt, Fredrika Andersson
Sång & musik: Gunnel Nordh m fl

ONSDAG 19 OKTOBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 23 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST
Trons Kraft
Avtackning av Johanna Bjurenstedt
Johanna Bjurenstedt, Jenny Axebrink
Sång & musik: Emelie Junsten mfl

ONSDAG 26 OKTOBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 30 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Att leva tillsammans
Derek Walles, Lena Hakers
Sång & musik: Annie Bill m fl

ONSDAG 2 NOVEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 6 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
Vårt evighetshopp
Gäst, Ruth Woie Svensson
Sång & musik: Pauline Nyberg m fl

ONSDAG 9 NOVEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 13 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Vaksamhet och väntan
Derek Walles, Sofie Asterberg
Sång & musik: Michael Johnson m fl

ONSDAG 16 NOVEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 20 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
Domsöndagen/Kristi återkomst
Peter Pop Lundback, Charlotte Råwall
Sång & musik: Charlotta Roos m fl

ONSDAG 23 NOVEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 27 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
Första Advent
Derek Walles, Kristofer Bengtsson
Sång & musik: Församlingens sångare och musiker under ledning av Gunnel Nordh

ONSDAG 30 NOVEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 4 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Andra Advent
Gäst, Fredrika Andersson
Sång & musik: Annie Bill med Zingo

ONSDAG 7 DECEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 11 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
Tredje Advent
Derek Walles, Jenny Axebrink
Sång & musik: Lars Kjellgren m fl
Julfest luciatåg

ONSDAG 14 DECEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 18 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Fjärde Advent
Derek Walles, Lena Hakers
Sång & musik: Margareta Lundberg m fl
Avtackning Ellen

LöRDAG 24 DECEMBER
23:00 JULNATTSBÖN
MED SVENSKA KYRKAN

LöRDAG 31 DECEMBER
17:00 NYÅRSBÖN
MED SVENSKA KYRKAN