PROGRAM

LöRDAG 18 JANUARI
09:00 FRUKOST
"Vår tid - Utmaningar som människa och kyrka"
Pär Alfredsson
Macka & muffins, kaffe & The

SöNDAG 19 JANUARI
11:00 GUDSTJÄNST MED EFTERSNACK
Pär Alfredsson, Bo Cedergårdh
Sång & musik: Sofia Löwenbrand m fl

ONSDAG 22 JANUARI
09:00 BÖN

FREDAG 24 JANUARI
19:00-23:00 EKUMENISK UNGDOMSKVÄLL
SÄVEDALENS KYRKA
"Helhjärtat"
Daniel Thorwaldsson, Linnea Dyne, Alexander Dahlqvist

SöNDAG 26 JANUARI
11:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST
VALLHAMRAKYRKAN
Johanna Bjurenstedt, Magnus Bramer
Sång & musik: Lars Ekberg m.fl

SöNDAG 26 JANUARI
17:00 ÖPPEN HIMMEL

TISDAG 28 JANUARI
11:00-13:00 RPG
"Min väg genom livet"
Anders-Petter Sjödin
Ekumenisk samling

ONSDAG 29 JANUARI
09:00 BÖN

TORSDAG 30 JANUARI
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 2 FEBRUARI
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Bo Cedergårdh, Andreas Wikholm
Sång & musik: Gunnel Nordh m fl

ONSDAG 5 FEBRUARI
09:00 BÖN

TORSDAG 6 FEBRUARI
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 9 FEBRUARI
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Johanna Bjurenstedt, Ruth Woie Svensson
Sång & musik: Olof och Magdalena Mikmar

ONSDAG 12 FEBRUARI
09:00 BÖN

TORSDAG 13 FEBRUARI
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 16 FEBRUARI
11:00 GUDSTJÄNST
Bo Cedergårdh