PROGRAM

SöNDAG 27 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
Första Advent
Derek Walles, Kristofer Bengtsson
Sång & musik: Församlingens sångare och musiker under ledning av Gunnel Nordh

TISDAG 29 NOVEMBER
11:00 RPG med Träff för daglediga
I Vallhamrakyrkan
Där drömmar blir verklighet
Bittan Ekman

 

ONSDAG 30 NOVEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 4 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
Andra Advent
Derek Walles, Fredrika Andersson
Sång & musik: Lars Kjellgren mf l

ONSDAG 7 DECEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 11 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
Tredje Advent - Julfest luciatåg
Derek Walles, Jenny Axebrink
Sång & musik: Lets´sing och Zingo

TISDAG 13 DECEMBER
11:00 RPG med Träff för daglediga
Julfest
Bengt Åkerberg

ONSDAG 14 DECEMBER
9:00 BIBEL OCH BÖN

SöNDAG 18 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST MED BIBELUTDELNING
Avtackning av Ellen
Magnus Hallandvik, Lena Hakers Sång & musik: Margareta Lundberg m fl

LöRDAG 24 DECEMBER
23:00 JULNATTSBÖN
MED SVENSKA KYRKAN

LöRDAG 31 DECEMBER
17:00 NYÅRSBÖN
MED SVENSKA KYRKAN