PROGRAM

ONSDAG 2 DECEMBER
9:00 Bön

SöNDAG 6 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST ONLINE
Linnea Dyne, Jenny Axebrink
Musik: Olof och Magdalena Mikmar mfl
I direkt anslutning till gudstjänsten kommer vi tacka av vår ungdomsledare Johan Knutsson. Även uppdaterad info kring vårt församlingsarbete.

Gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

TISDAG 8 DECEMBER
18:30 ALPHA/LECTIO DIVINA

ONSDAG 9 DECEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 13 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST ONLINE
Derek Walles
Luciatåg med Ellen Ågren mfl

Gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

ONSDAG 16 DECEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 20 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST ONLINE
Johanna Bjurenstedt, Emelie Junsten mfl

Gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

TORSDAG 24 DECEMBER
23:00 JULNATTSGUDSTJÄNST
Derek Walles

SöNDAG 27 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - GUDS BARN
Derek Walles, Lena Hakers

TORSDAG 31 DECEMBER
17:00 NYÅRSBÖN
Tillsammans med Svenska Kyrkan i Sävedalen
Johanna Bjurenstedt, Rebecka Gustafsson, Ida Eriksson
Plats: Sävedalens Kyrka , Östra Fjällvägen 1