PROGRAM

SöNDAG 8 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST
Bo Cedergårdh
Linda & Kristofer Bengtsson

SöNDAG 15 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tro & Liv
Johanna Bjurenstedt, Sofie Asteberg
Emelie Junsten mfl

SöNDAG 22 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST
Friheten i Kristus
Derek Walles, Fredrika Andersson
Musik: Sofia Löwenbrand mfl

ONSDAG 25 AUGUSTI
Ledaruppstart
Kvällstid - Mer info kommer

SöNDAG 29 AUGUSTI
11:00 GUDSTJÄNST- Messy Church
Höstuppstart för hela församlingen
Johanna Bjurenstedt, Linnea Dyne, Derek Walles
Gunnel Nordh mfl
Nattvard