SMÅGRUPPER

Vill du vara med i en smågrupp? Vi träffas varannan vecka i mindre grupper för gemenskap, samtal kring livet och bibeln.
Vi ber för och med varandra.

Kontakta Pär Alfredsson för mer information: par.alfredsson@eqks.se