KONFIRMATION

START JANUARI 2023

Född 2008 eller tidigare? 
Vi ser fram emot att hänga med dig och dela konfirmationstiden och livet med dig. Vi erbjuder en koncentrerad konfirmationsupplevelse under perioden januari till juni samt möjlighet till efterkonfirmation i två steg.

Syftet med konfirmationen är väcka nyfikenhet för Gud, bibeln och den kristna tron. Trygghet och tillhörighet är viktiga ledord för oss. 

Konfirmationsläsningen förutsätter inte att du är kristen, men ger möjlighet att utifrån den kristna tron och dess berättelser reflektera över livets olika utmaningar och frågor som: Vem är jag? Vem är Jesus? Hur bemöter jag mina medmänniskor? Vad är meningen med livet? Finns Gud?
Dessutom är konfan ett kanontillfälle att lära känna nya kompisar!

Konfirmationen anordnas av Equmeniakyrkan i Sävedalen och Equmeniakyrkan i Jonsered i samarbete med handbollsklubben Sävehof.

Innehåll
Gruppsamtal, lektioner, go gemenskap, drama, gudstjänster, andakter och två läger varav det sista är en långhelg, är exempel på vad konfirmationsläsningen innehåller.

Vad innebär Konfirmation?
Ordet betyder att bekräfta och är en tradition med djupa rötter i kyrkan som sträcker sig till de första århundradena efter Kristus. Då som nu handlar det om att unga människor avsätter en tid för att lära sig om den kristna trons innehåll. Traditionellt sett är konfirmationen en bekräftelse av barndopet och en övergång till en mera vuxen tro när man också började få ta emot nattvarden.

I Equmeniakyrkan innebär bekräftelsen inte bekräftelse av barndop utan en bekräftelse på att man fått undervisning i den kristna tron. Konfirmationen är inte heller direkt knuten till nattvarden. Men för den som vill ges möjligheten att låta döpa sig och att ta emot nattvarden.

Upplägg
Läsning sker på torsdagar och pågår januari – juni 2023 och innehåller lektioner samt två läger varav det sista är en långhelg (Kristi himelsfärd). Dessutom obligatorisk närvaro på ett antal gudstjänster.
Första lektionen är 12/1 2023.

Kostnad
För studiematerial, läger, mat, resor och hyra/kemtvätt av konfirmationskåpor tar vi ut ett självkostnadspris på 2800 kr.

Ledare
Ett arbetslag med ideella ledare och personal, i olika åldrar, tillsammans med våra pastorer.

Sen anmälan
Vi har redan haft en första informationsträff men det finns fortfarande platser kvar. Så om du är intresserad av att vara med: hör av dig på konfa@eqks.se!

Välkommen att haka på!