BARN

Sävedalen

Equmenia är en gemenskap för och med barn och unga. Vi erbjuder en varm och trygg miljö, där alla kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Med utgångspunkt i den kristna tron vill vi vara med och forma en bättre värld! Jesus står alltid på barnens sida – det vill vi också göra.

Vad är equmenia? Equmenia är först och främst den lokala verksamheten men med grenar långt ut i samhället och hela världen. Vi består av cirka 350 lokala föreningar med runt 15 000 medlemmar på olika platser i Sverige. Där möts varje vecka barn och unga i en mängd olika aktiviteter för att träffa kompisar, lära sig saker och växa som människor.

Vision: Equmenia- Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias vision och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa och hitta sin väg i tro och liv. Som medlem i Equmenia behöver man inte ha en tro men i Equmenias verksamhet får man höra om den kristna tron och om en Gud som älskar alla människor.

All vår verksamhet ska präglas av följande värderingar som vi som organisation enats om.

  • Inkludering – Vi ser till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i att ta vara på sin potential genom delaktighet och engagemang.
  • Växande – Vi utrustar barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.
  • Livshopp- Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där vi delar livet och erfarenheter, och där alla är välkomna.
  • Delaktighet- Vi ger möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt utrymme att forma sin väg i tro och liv.