BARN

BARN

Sävedalen

VILKA ÄR EQUMENIA?
equmenia är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och ungdomsarbetet inom Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innefattar runt 450 föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige.

equmenia finns för att stötta och inspirera de lokala församlingarna. De bistår med material, utbildningar, administration och mycket mer. Mer information om equmenia på nationell och regionalnivå hittar du på deras hemsida

EQUMENIA SÄVEDALEN
equmenia Sävedalen är föreningen som driver församlingens barn och ungdomsarbete. Alla som är deltagare i någon av våra barn-eller ungdomsaktiviteter har möjligheten att vara med i föreningen. equmenia Sävedalen är en del av och arbetar i nära samarbete med Equmeniakyrkan Sävedalen  och vi driver vår verksamhet utifrån den bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”, som innebär att vi tror att den kristna tron är avgörande för en människas liv.

Vi vill:

  • Ge barn och ungdomar de absolut bästa förutsättningarna för att växa i sin tro på Jesus.
  • Aktivt synas i Sävedalen genom bra aktiviteter och evenemang.
  • I alla våra verksamheter och aktiviteter utgå ifrån Jesus, som är grunden för allt det vi gör.
  • Vara en växtplats för gamla och nya ledare.

equmenia i Sävedalen vill vara en barn & ungdomsorganisation där unga människor, oavsett tro och bakgrund, skall känna sig hemma.