VISION

VISION

En kyrka för hela livet
Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Vi delar vår vision med alla cirka 660 församlingar som tillsammans bildar Equmeniakyrkan.

Till detta har vi knutit ett VAD d v s vad vi som församling vill

”Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen”
(Matteusevangeliet kapitel 22, vers 37-40 & Matteus 20:26-28)

Vi tror att essensen i livet är att älska Gud och leva i gemenskap med Honom. Den gemenskapen hjälper oss att lyfta blicken från oss själva så vi med kärleken Gud ger kan älska andra människor och betjäna världen.

Nedan finns 5 nyckelord som berättar lite mer om vad vi vill ska prägla vår församling:

  • Vi vill att vår kyrka ska präglas av Guds ord, som väcker tro och förkunnar Guds nåd. Vi tror att Guds ord är levande och verksamt.
  • Vi vill att vår kyrka ska genomsyras av bön och tillbedjan. Bön är ett uttryck för människans gemenskap och samtal med Gud. Vi tror att bön gör skillnad. Tillbedjan är människans naturliga respons av upptäckten att Jesus Kristus är Herre och står i centrum av allt.
  • Vi vill att vår kyrka ska vara en plats där hela livet ryms med dess brustenhet, kraft och glädje. En gemenskap där vi kan dela livets alla skeden och där äkta relationer byggs. En plats där alla människor får plats; en plats för mångfald där vi öppnar för fler människor i vår gemenskap. Vi behöver varandra.
  • Vi vill att vår kyrka ska präglas av Guds mission. Jesus Kristus har gett oss uppdraget att föra människor till tro, att förmedla Guds befrielse och därmed förvandla världen. Vi vill synliggöra Guds rike i vårt närområde, i Sverige och i världen. Vi vill omsätta evangeliet i handling och förmedla Guds kärlek genom omsorg om medmänniskan och genom samhällsengagemang. Vi vill vara en röst i samhället som gör skillnad.
  • Vi vill att vår kyrka ska erbjuda grogrund för livets växt där varje människa växer i tro och utvecklas i lärjungaskap och ansvarstagande.