Översättning av bibeln till Uiguriska 2020-

Redan 1887 skickades de första svenska missionärerna ut från missionsförbundet till provinsen Xinjiang i Nordvästra Kina. Området Hotan i Xjinjang var en av knutpunkterna på den första sidenvägen och provinsen innehar idag Kinas största oljereserver och är en av landets största energiproducenter. Den står även för 85 procent av landets bomullsproduktion. 

I Xjinjang provinsen bor folkgruppen Uriguerna och tros bestå av 18 miljoner männsikor. En av de första missionärerna som sändes ut från

Gösta Raquette 1871-1945

missionsförbundet var Gösta Raquette som både var lärare och läkare. Han kom till området 1896 och arbetade som läkare i staden Kashgar fram till 1921 innan han återvände till Sverige. Han tog då språket Uriguriska till Lunds universitet som fick utgöra en del av universitetets språkvetenskap. Gösta var under sin levnadstid med och påbörjade översättningen av det nya testamentet till Uriguriska.

Statsmakten i Kina utövar idag, genom sin politbyrå, en assimileringspolitik som tvingar Uriguerna att avsäga sin etniska identitet och religiösa övertygelse för att svära trohet mot den kinesiska staten. Detta gör man genom att placera över en miljon Urigurer i arbetsläger, förstöra uriguiska helgedomar och låta begravningsplatser jämnas med marken. De uriguriska förskolorna håller på att ombildas till att bli mandarinspråkiga internatskolor för att statsmakten skall kunna få kontroll över barnens kulturella, språkliga och sociala utveckling med syfte att bli lojala till den Kinesiska statsmakten.

Det är i denna miljö, ett av de mest känsliga områden som Equmeniakyrkan är engared i som vi är med och bidrar till att nå de onådda. Det är genom bland annat vår insamling som bibelöversättningen kan fortsätta. Med arvet från de tidiga missionärerna som anlände till området så har missionsarbetet fortsatt. Det nya testamentet blev översatt 2005 och man har nu påbörjat att översätta gamla testamentet till det uriguriska. Equmeniakyrkan försöker även sprida information om vad som pågår i Xijinjang provinsen genom att trycka på Utrikesdepartementet för att se till att Sverige är med och agerar i det som pågår. För de som är kristna i området är läget mycket besvärligt och de har mycket svårt att träffas. 

De behöver verkligen våra böner! 

För er som är intresserade av att se hur det går med bibelöversättningen så kan ni besöka länken nedan: