Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

SöNDAG 26 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
Domsöndagen "Kristi återkomst"
Bo cedergårdh
Sång & Musik: Annie Bill m fl

SöNDAG 26 NOVEMBER
13:15 Valmöte
Efter gudstjänsten serveras sopplunch och därefter valmöte.

ONSDAG 29 NOVEMBER
09:00 Bön

SöNDAG 3 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
1:a advent "Ett nådens år"
Bo Cedergårdh
Församlingens kör och musiker

ONSDAG 6 DECEMBER
09:00 Bön