Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

SöNDAG 27 MAJ
11:00 Gudstjänst
”Gud - Fader, son och ande” - Bo Cedergårdh, Sebastian Birgersson
Nattvard

SöNDAG 27 MAJ
17:00 Öppen Himmel
Bön, lovsång och förbön.

SöNDAG 3 JUNI
11:00 Vittnesbördsgudstjänst
Åsa Hofverberg, Fredrika Andersson
Sång & musik: Emelie Junsten
Nattvard

ONSDAG 6 JUNI
09:00 Bön

SöNDAG 10 JUNI
11:00 Gudstjänst
Kallelsen till Guds rike
Bo Cedergårdh, Sofie Asteberg
Sång & musik: Sofia Löwenbrand
Nattvard