Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

ONSDAG 21 NOVEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 25 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST, SOPPLUNCH OCH VALMÖTE
”Kristi återkomst”
Michael Johnsson, Ruth Woie Svensson
Sång & musik: Team Per-Åke Wesley
Nattvard
Sopplunch och Valmöte efter gudstjänsten

SöNDAG 25 NOVEMBER
17:00 LOVSÅNGSKVÄLL - ÖPPEN HIMMEL
Dop och medlemsupptagning
Linnea Dyne, Bo Cedergårdh

TISDAG 27 NOVEMBER
11:00 GEMENSKAPSTRÄFF I VALLHAMRAKYRKAN
”När föddes Jesus?”
Lennart Pettersson talar om vad Bibeln och historiker säger oss