Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

ONSDAG 12 DECEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 16 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - TREDJE ADVENT
”Bana väg för Herren”
Carl-Johan Sävinger, Sofie Asterberg
Sång & musik: Annie Bill och Josefine Wernbo,
Let’s Sing & Zingo med luciatåg
Nattvard

ONSDAG 19 DECEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 23 DECEMBER
11:00 JULGUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Bo Cedergårdh, Fredrika Andersson
Sång & musik: Anna Wallner m fl

MåNDAG 24 DECEMBER
23:00 GUDSTJÄNST
”Den heliga natten”
Bo Cedergårdh, Jakob Eskilsson
Sång & musik: Gunnel Nordh m fl
Insamling till Räddningsmissionen