Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

ONSDAG 16 JANUARI
09:00 BÖN

SöNDAG 20 JANUARI
11:00 ALPHA-GUDSTJÄNST
Daniel Röjås, Urban Erestam
Sång & musik: Michael Jeff Johnson

Efter kyrkkaffe, föreläsning:
”Att presentera Jesus”

TISDAG 22 JANUARI
11:00 RPG I VALLHAMRAKYRKAN
”Kyrka på hjul - På resa med cafébussen”
Agneta och Ove Jonsson berättar.
Sång & musik: Anita och Thomas Granath
Ekumenisk samling

ONSDAG 23 JANUARI
09:00 BÖN

SöNDAG 27 JANUARI
11:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST I VALLHAMRAKYRKAN
Daniel Thorvaldson
Nattvard