Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

TISDAG 19 FEBRUARI
11:00 RPG I VALLHAMRAKYRKAN

ONSDAG 20 FEBRUARI
09:00 BÖN

ONSDAG 20 FEBRUARI
14:00-16:30 ÖPPEN ONSDAG
Gemenskap & Fika för alla

TORSDAG 21 FEBRUARI
19:00 BIBELSTUDIUM

SöNDAG 24 FEBRUARI
11:00 GUDSTJÄNST
”Det levande ordet”
Johanna Bjurenstedt, Fredrika Anderson
Sång & musik: Annie Bill m fl
Nattvard