Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

ONSDAG 20 NOVEMBER
9:00 BÖN

SöNDAG 24 NOVEMBER
11.00 GUDSTJÄNST OCH VALMÖTE
Carl-Johan Sävinger
Ruth Woie-Svensson
Sång & musik: Lars Kjellgren m fl
Sopplunch

SöNDAG 24 NOVEMBER
17.00 ÖPPEN HIMMEL

ONSDAG 27 NOVEMBER
9:00 BÖN

SöNDAG 1 DECEMBER
11.00 FÖRSTA ADVENT, GUDSTJÄNST - NATTVARD
”Ett nådens år”
Johanna Bjurenstedt, Fredrika Andersson
Sång & musik: Adventskören