Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

ONSDAG 24 OKTOBER
09:00 BÖN

SöNDAG 28 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Frälsningen”
Bo Cedergårdh, Fredrika Andersson
Sång & musik: Team Lars Kjellgren
Nattvard

SöNDAG 28 OKTOBER
17:00 LOVSÅNGSKVÄLL - ÖPPEN HIMMEL

TISDAG 30 OKTOBER
11:00 GEMENSKAPSTRÄFF I VALLHAMRAKYRKAN
”Glöm inte bort att änglarna finns”
Sång- och musikprogram med Vivan & Dan Eclund om poeten och sångaren Nils F Nygren

ONSDAG 31 OKTOBER
09:00 BÖN