Equmeniakyrkan Sävedalen
- Vi vill älska Gud, älska människor och betjäna den här världen -

KALENDER

ONSDAG 23 JANUARI
09:00 BÖN

SöNDAG 27 JANUARI
11:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST I VALLHAMRAKYRKAN
Daniel Thorvaldson
Nattvard

SöNDAG 27 JANUARI
17:00 ÖPPEN HIMMEL

ONSDAG 30 JANUARI
09:00 BÖN

ONSDAG 30 JANUARI
14:00-16:30 ÖPPEN ONSDAG
GEMENSKAP & FIKA, ALLA VÄLKOMNA