PROGRAM

SöNDAG 17 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
3:e advent "Bana väg för Herren"
Noomie Hammar, Jenny Axebrink
Erika Bjurbäck mfl.

ONSDAG 20 DECEMBER
09:00 Bön

SöNDAG 24 DECEMBER
11:00 Julaftons morgon
Fjärde advent "Herrens Moder"
Bo Cedergårdh

SöNDAG 24 DECEMBER
23:00 Julnattsgudstjänst
"Den heliga natten"
Bo Cedergårdh, Familjen Nordh mfl.

SöNDAG 31 DECEMBER
17:00 Nyårsbön
"Guds barn"
Noomie Hammar