WEBENKÄT – INFO

Nu är Etapp 1 färdig! Mycket tack vare att många i församlingen har varit med och bidragit på olika sätt. En del har kunnat bidra i det praktiska arbetet, andra har varit involverade i processen kring arbetet med ritningar, ekonomi, böner, möten, marknadsföring, bilder mm.

Förslaget om enkäten kom i samband med det öppna mötet den 3/11 där Etapp 1 utvärderades. Syftet med enkäten är att försöka fånga upp så stor del som möjligt av de tankar som finns kring församlingens byggnation, erfarenheter från Etapp 1 och funderingar inför Etapp 2. Med etapp 2 avses en utbyggnad av kyrkan i vinkel i riktning mot Blankavägen.

Just nu pågår tre parallella processer:

• Enkät internt, utvärdering av Etapp 1 och framåt inför Etapp 2.
• Sammansättningen av byggruppen inför Etapp 2.
• Samtal med kommun, skola, idrott, företag, privatpersoner inför Etapp 2.

Vem läser och behandlar enkäten?

Den här enkäten går ut till alla som är medlemmar i Sävedalens missionsförsamling. Enkäten kan besvaras anonymt och kommer att sammanställas av Idégruppen. Resultatet kommer att presenteras för församlingen på ett kommande församlingsmöte.

Enkäten är nu stängd och vi tackar för alla svar som kommit in och återkommer med utvärdering.