WEBBENKÄT

Ålder 
Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt i frågan

Möjlighet att påverka och information

1. Möjligheten att påverka processen innan bygget har varit
 
2. Informationen kring byggnationen har varit
 
3. Vad hade kunnat förändras?

Byggnad

4. Med resultatet av Etapp 1 är jag

5. Vad saknar du?

Engagemang

6. Jag har känt mig engagerad i byggnationen

7. Vad skulle ha kunnat öka ditt engagemang?

Ekonomi

8. Jag har ökat mitt långsiktiga givande i och med byggnationen
 
9. Jag har utrymme att öka mitt givande ytterligare
Etapp 2

10. Jag tycker att bygget av etapp 2 skall starta inom
Övrigt

11. Övriga synpunkter och tankar som du vill skicka med

Framtida enkäter

12. Skulle du i framtiden vilja få möjlighet att uttrycka din mening i andra frågor via denna typen av enkät?