ANSTÄLLDAS LEDIGHET VT 2019

Johanna Bjurenstedt: 1-3/3, 6-7/4, 13-22/4, 10-12/5
Bo Cedergårdh: 15-17/2, 16-24/3, 5-7/4, 3-5/5
Linnea Dyne: 8-10/2, 8-10/3, 19-21/4, 17-19/5
Johan Knutsson: 22-24/2, 29-31/3, 19-21/4, 10-12/5