Musikgudstjänst med nattvard 17 december

Kom och sjung in julen med oss – klockan 11 på söndag har vi gudstjänst som vanligt, men den är ovanligt musikfylld, som du kan se.