GUDSTJÄNSTER

Varmt välkommen att vara med och fira gudstjänst på söndagar kl 11:00.

Hela familjen skall kunna besöka Equmeniakyrkan Sävedalens gudstjänster. Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människa och oss människor emellan.

Flera av söndagarna har barnen sin egen gudstjänst parallellt men i slutet av gudstjänsten ger vi möjlighet för alla åldrar att mötas upp och möta Gud tillsammans ( se under fliken Barn/ Söndagar för barnen”. Efter gudstjänsten fortsätter vi gemenskapen genom att fika och vara tillsammans.