Gudstjänst 26 november – söndagsskola

Gudstjänst med Konfastart och bibelutdelning. Söndagsskola.

gudstjänst med KONFA och bibelutdelning