Equmeniakyrkan Sävedalen
En kyrka för hela livet
– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen -

KALENDER

ONSDAG 28 SEPTEMBER
9:00 Bibel och Bön

TORSDAG 29 SEPTEMBER
19:00 Bibelstudie Johannesevangeliet
Upptäck bibelns fantastiska värld
Bo Cedergårdh

SöNDAG 2 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST MED DOP & MEDLEMSINTAGNING
Änglarna
Derek Walles, Charlotte Råwall, Johanna Bjurenstedt
Sång & musik: Lars Kjellgren m fl

TISDAG 4 OKTOBER
11:00 RPG med Träff för daglediga
Alla sjunger lika bra som alla
Lasse Svensson

 

TISDAG 4 OKTOBER
18:30 FÖRELÄSNING
Vara Nere