Equmeniakyrkan Sävedalen
En kyrka för hela livet
– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen -

AKTUELLT

6 februari

GUDSTJÄNST 23 JAN

För tillfället behöver du visa upp vaccinationspass och ID-handling.
Gudstjänsten sänds online.

Info ang covid

Mer info finns under fliken “Om oss/Equmeniakyrkans Sävedalen med anledning av Covid-19” Vi fortsätter att sända Gudstjänsterna online

KALENDER

ONSDAG 26 JANUARI
09:00 - 09:30 Bibel och Bön

SöNDAG 30 JANUARI
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Jesus är vårt hopp
Derek Walles, Lena Hakers
Sång & musik: Annie Bill mfl

ONSDAG 2 FEBRUARI
09:00 - 09:30 Bibel och Bön

ONSDAG 2 FEBRUARI
19:00 BIBELSTUDIE
Uppenbarelsboken
Bo Cedergårdh

SöNDAG 6 FEBRUARI
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Uppenbarelsens Ljus
Johanna Bjurenstedt, Kristofer Bengtsson
Sång & musik: Gunnel Nordh mfl