PROGRAM

ONSDAG 26 SEPTEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 30 SEPTEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Änglarna”
Bo Cedergårdh, Ruth Woie Svensson
Sång & musik: Team Emelie Junsten
Nattvard

SöNDAG 30 SEPTEMBER
17:00 LOVSÅNGSKVÄLL - ÖPPEN HIMMEL

TISDAG 2 OKTOBER
11:00 GEMENSKAPSTRÄFF I EQUMENIAKYRKAN SÄVEDALEN
Fiskebäcksflickorna sjunger för och med oss

ONSDAG 3 OKTOBER
09:00 BÖN

FREDAG 5 OKTOBER
11:00 RPG-DISTRIKTETS HÖSTFEST I BIFROSTKRYKAN
”Jord att älska”
Stefan Edman

SöNDAG 7 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST OCH FÖRSAMLINGSMÖTE
”Trons kraft”
Urban Erestam, Lena Hakers
Sång & musik: Let´s sing & Josefine Wernbo
Nattvard
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

ONSDAG 10 OKTOBER
09:00 BÖN

FREDAG 12 OKTOBER
20:00 UNGDOMSGUDSTJÄNST

SöNDAG 14 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Lovsång”
Linnea Dyne, Sofie Asteberg
Sång & musik: Anna Wallner m fl
Nattvard

ONSDAG 17 OKTOBER
09:00 BÖN

ONSDAG 17 OKTOBER
11:00 GEMENSKAPSTRÄFF I SÄVEDALENS FÖRSAMLINGSHEM
Sopplunch mm

LöRDAG 20 OKTOBER
ENDAGSRETREAT
Lerum

SöNDAG 21 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Samhällsansvar”
Linnea Dyne, Jenny Axebrink
Sång & musik: Zingo & Annie Bill
Nattvard

ONSDAG 24 OKTOBER
09:00 BÖN

SöNDAG 28 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Frälsningen”
Bo Cedergårdh, Fredrika Andersson
Sång & musik: Team Lars Kjellgren
Nattvard

SöNDAG 28 OKTOBER
17:00 LOVSÅNGSKVÄLL - ÖPPEN HIMMEL

TISDAG 30 OKTOBER
11:00 GEMENSKAPSTRÄFF I VALLHAMRAKYRKAN
”Glöm inte bort att änglarna finns”
Sång- och musikprogram med Vivan & Dan Eclund om poeten och sångaren Nils F Nygren

ONSDAG 31 OKTOBER
09:00 BÖN

SöNDAG 4 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Vårt evighetshopp”
Bo Cedergårdh, Jakob Eskilsson
Sång & musik: Team Gunnel Nordh
Nattvard

ONSDAG 7 NOVEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 11 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Den yttersta tiden”
Urban Erestam, Åsa Hofverberg
Sång & musik: Team Sofia Löwenbrand
Nattvard

TISDAG 13 NOVEMBER
11:00 GEMENSKAPSTRÄFF I EQUMENIAKYRKAN SÄVEDALEN
Göteborgskoloristen Ivar Arosenius - drömmare och rebell.
Björn Fredlund guidar oss

ONSDAG 14 NOVEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 18 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Vaksamhet och längtan”
Magnus Bramer, Linnea Dyne
Sång & musik: Konfirmations-ledarna
Nattvard

ONSDAG 21 NOVEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 25 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST, SOPPLUNCH OCH VALMÖTE
”Kristi återkomst”
Michael Johnsson, Ruth Woie Svensson
Sång & musik: Team Per-Åke Wesley
Nattvard
Sopplunch och Valmöte efter gudstjänsten

SöNDAG 25 NOVEMBER
17:00 LOVSÅNGSKVÄLL - ÖPPEN HIMMEL

TISDAG 27 NOVEMBER
11:00 GEMENSKAPSTRÄFF I VALLHAMRAKYRKAN
”När föddes Jesus?”
Lennart Pettersson talar om vad Bibeln och historiker säger oss