PROGRAM

LöRDAG 20 OKTOBER
ENDAGSRETREAT
Kolboryd, Lerum
Mer information här.

SöNDAG 21 OKTOBER
11:00 Equmeniagudstjänst
”Samhällsansvar”
Linnea Dyne, Johan Knutsson
Sång & musik: Zingo & Annie Bill

ONSDAG 24 OKTOBER
09:00 BÖN

SöNDAG 28 OKTOBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Frälsningen”
Bo Cedergårdh, Fredrika Andersson
Sång & musik: Team Lars Kjellgren
Nattvard

SöNDAG 28 OKTOBER
17:00 LOVSÅNGSKVÄLL - ÖPPEN HIMMEL

TISDAG 30 OKTOBER
11:00 GEMENSKAPSTRÄFF I VALLHAMRAKYRKAN
”Glöm inte bort att änglarna finns”
Sång- och musikprogram med Vivan & Dan Eclund om poeten och sångaren Nils F Nygren

ONSDAG 31 OKTOBER
09:00 BÖN

FREDAG 2 NOVEMBER
19:00 Konsert med Ingmar Johánsson och Peter Hallström
Johanna Bjurenstedt
Entré 150:-
Servering efteråt

SöNDAG 4 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Vårt evighetshopp”
Tacksägelse över hemgångna
Bo Cedergårdh, Jakob Eskilsson
Sång & musik: Team Gunnel Nordh
Nattvard

ONSDAG 7 NOVEMBER
09:00 BÖN

LöRDAG 10 NOVEMBER
9:00 Frukostmöte med Johanna Bjurenstedt
Ur skärvorna - Från krossade bilder till verklighet
Anmälan senast 6 november på lista i foajén eller på mail till johanna@eqks.se.

SöNDAG 11 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
”Den yttersta tiden”
Urban Erestam, Åsa Hofverberg
Sång & musik: Team Sofia Löwenbrand
Nattvard

TISDAG 13 NOVEMBER
11:00 GEMENSKAPSTRÄFF I EQUMENIAKYRKAN SÄVEDALEN
Göteborgskoloristen Ivar Arosenius - drömmare och rebell.
Björn Fredlund guidar oss

ONSDAG 14 NOVEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 18 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST
Bibelutdelning till konfirmanderna
Magnus Bramer, Linnea Dyne
Sång & musik: Konfirmations-ledarna
Nattvard

ONSDAG 21 NOVEMBER
09:00 BÖN

SöNDAG 25 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST, SOPPLUNCH OCH VALMÖTE
”Kristi återkomst”
Michael Johnsson, Ruth Woie Svensson
Sång & musik: Team Per-Åke Wesley
Nattvard
Sopplunch och Valmöte efter gudstjänsten

SöNDAG 25 NOVEMBER
17:00 LOVSÅNGSKVÄLL - ÖPPEN HIMMEL
Dop och medlemsupptagning
Linnea Dyne, Bo Cedergårdh

TISDAG 27 NOVEMBER
11:00 GEMENSKAPSTRÄFF I VALLHAMRAKYRKAN
”När föddes Jesus?”
Lennart Pettersson talar om vad Bibeln och historiker säger oss