PROGRAM

TISDAG 19 FEBRUARI
11:00 RPG I VALLHAMRAKYRKAN

ONSDAG 20 FEBRUARI
09:00 BÖN

ONSDAG 20 FEBRUARI
14:00-16:30 ÖPPEN ONSDAG
Gemenskap & Fika för alla

TORSDAG 21 FEBRUARI
19:00 BIBELSTUDIUM

SöNDAG 24 FEBRUARI
11:00 GUDSTJÄNST
”Det levande ordet”
Johanna Bjurenstedt, Fredrika Anderson
Sång & musik: Annie Bill m fl
Nattvard

SöNDAG 24 FEBRUARI
17:00 ÖPPEN HIMMEL

ONSDAG 27 FEBRUARI
09:00 BÖN

ONSDAG 27 FEBRUARI
14:00-16:30 ÖPPEN ONSDAG
Gemenskap & Fika för alla

TORSDAG 28 FEBRUARI
19:00 BIBELSTUDIUM

SöNDAG 3 MARS
11:00-12:00 För alla barna - MrGoran i samband med Gudstjänsten

TORSDAG 7 MARS
19:00 BIBELSTUDIUM

TORSDAG 14 MARS
19:00 BIBELSTUDIUM

TORSDAG 28 MARS
19:00 BIBELSTUDIUM

TORSDAG 4 APRIL
19:00 BIBELSTUDIUM

TORSDAG 11 APRIL
19:00 BIBELSTUDIUM

TORSDAG 25 APRIL
19:00 BIBELSTUDIUM

TORSDAG 9 MAJ
19:00 BIBELSTUDIUM

TORSDAG 16 MAJ
19:00 BIBELSTUDIUM

TORSDAG 23 MAJ
19:00 BIBELSTUDIUM