PROGRAM

ONSDAG 28 OKTOBER
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 1 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
"Vårt evighetshopp"
Johanna Bjurenstedt, Lena Hakers
Musik: Michael Jeff Johnson

Plats utifrån gällande restriktioner.
Anmälan till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se eller sms till 0768-979561
Sändes även online gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

TISDAG 3 NOVEMBER
18:30 ALPHA/LECTIO DIVINA

ONSDAG 4 NOVEMBER
09:00 BÖN

ONSDAG 4 NOVEMBER
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 8 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
"Frälsningen"
Derek Walles, Andreas Wikholm
Musik: Sofia Löwenbrand mfl
Dop & Medlemsintagning, Linnea Dyne & Johanna Bjurenstedt

Söndagsskola

Platser reserverade till "anhöriga" men välkommen med anmälan för reservplats eller plats till Cafégemenskap i Församlingsvåningen. Anmälan till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se eller sms till 0768-979561. Sändes även online gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

TISDAG 10 NOVEMBER
18:30 ALPHA/LECTIO DIVINA

ONSDAG 11 NOVEMBER
09:00 BÖN

ONSDAG 11 NOVEMBER
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

LöRDAG 14 NOVEMBER
10:00-13:00 MUSIKFÖRMIDDAG
För ALLA som är intresserade av musik
Frukost, gemenskap, musik, sång
Musikrådet & Michael Jeff Johnson
Anmälan. johanna@eqks.se
Ta gärna med ditt instrument

SöNDAG 15 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST med VALMÖTE
"Vaksamhet och väntan"
Bo Cedergårdh, Fredrika Andersson
Musik: Gunnel Nordh mfl
Valmöte efter Gudstjänsten

Plats utifrån gällande restriktioner.
Anmälan till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se eller sms till 0768-979561
Sändes även online gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

TISDAG 17 NOVEMBER
18:30 ALPHA/LECTIO DIVINA

ONSDAG 18 NOVEMBER
09:00 BÖN

ONSDAG 18 NOVEMBER
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 22 NOVEMBER
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Derek Walles, Jakob Eskilsson
Musik: Leidö´s

Plats utifrån gällande restriktioner.
Anmälan till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se eller sms till 0768-979561
Sändes även online gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

ONSDAG 25 NOVEMBER
09:00 BÖN

ONSDAG 25 NOVEMBER
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

FREDAG 27 NOVEMBER
20:00 UNGDOMSGUDSTJÄNST
I Jonsered

SöNDAG 29 NOVEMBER
10:00 OCH 12:00 FÖRSTA ADVENT - GUDSTJÄNST
Johanna Bjurenstedt, Sofie Asteberg
Musik: Musikrådet med orkester

Anmälan till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se eller sms till 0768-979561. Sändes även online gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

SöNDAG 29 NOVEMBER
17:00 ÖPPEN HIMMEL
Plats utifrån gällande restriktioner.
Anmälan till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se eller sms till 0768-979561.

TISDAG 1 DECEMBER
18:30 ALPHA/LECTIO DIVINA

ONSDAG 2 DECEMBER
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 6 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Linnea Dyne, Jenny Axebrink
Musik: Olof och Magdalena Mikmar mfl

Plats utifrån gällande restriktioner.
Anmälan till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se eller sms till 0768-979561
Sändes även online gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

TISDAG 8 DECEMBER
18:30 ALPHA/LECTIO DIVINA

ONSDAG 9 DECEMBER
09:00 BÖN

ONSDAG 9 DECEMBER
19:99 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 13 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Derek Walles, Ruth Woie Svensson
Luciatåg, Lets´sing

ONSDAG 16 DECEMBER
09:00 BÖN

ONSDAG 16 DECEMBER
19:00 BIBELSTUDIE
Bo Cedergårdh

SöNDAG 20 DECEMBER
11:00 VI SJUNGER IN JULEN
Johanna Bjurenstedt, Emelie Junsten mfl

Plats utifrån gällande restriktioner.
Anmälan till: anmalan@equmeniakyrkansavedalen.se eller sms till 0768-979561. Sändes även online gå in på "Gudstjänster"/ Söndag klockan 11 Fjärr

TORSDAG 24 DECEMBER
23:00 JULNATTSGUDSTJÄNST
Derek Walles

SöNDAG 27 DECEMBER
11:00 GUDSTJÄNST - NATTVARD
Derek Walles, Lena Hakers

TORSDAG 31 DECEMBER
17:00 NYÅRSBÖN
Johanna Bjurenstedt