PROGRAM

ONSDAG 20 JANUARI
9:00 BÖN

SöNDAG 24 JANUARI
11:00 GUDSTJÄNST
Jesus skapar Tro
Derek Walles, Andreas Wikholm
Sång & musik: Olof & Magdalena Mikmar
Anette Sandwall
Gå in under Gudstjänster/Söndag kl 11 Fjärr

TISDAG 26 JANUARI
19:00 Lectio Divina Via Zoom
Kontakta johanna@eqks.se om du vill veta mer och för zoom-länk

ONSDAG 27 JANUARI
9:00 BÖN

SöNDAG 31 JANUARI
11:00 GUDSTJÄNST
Nåd och Tjänst
Johanna Bjurenstedt, Derek Walles
Sång & musik: Gunnel Nordh mfl
Gå in under Gudstjänster/Söndag kl 11 Fjärr

TISDAG 2 FEBRUARI
19:00 Lectio Divina via zoom
Kontakta johanna@eqks.se om du vill veta mer och för zoom-länk

ONSDAG 3 FEBRUARI
9:00 BÖN

SöNDAG 7 FEBRUARI
GUDSTJÄNST
Kyndelsemässodagen Uppenbarelsens Ljus
Hans Dahlgren, Johanna Bjurenstedt
Sång & musik: Emelie Junsten mfl

TISDAG 9 FEBRUARI
19:00 Lectio Divina via zoom
Kontakta johanna@eqks.se om du vill veta mer och för zoom-länk

ONSDAG 10 FEBRUARI
9:00 BÖN

SöNDAG 14 FEBRUARI
11:00 GUDSTJÄNST
FastlagssöndagenKärlekens väg
Bo Cedergårdh, Jakob Eskilsson
Sång & musik: Lars Kjellgren mfl

SöNDAG 21 FEBRUARI
11:00 GUDSTJÄNST
Prövningens stund
Derek Walles, Lena Hakers
Sång & musik: Nordh/Lundberg

TISDAG 23 FEBRUARI
19:00 Lectio Divina via zoom
Kontakta johanna@eqks.se om du vill veta mer och för zoom-länk

ONSDAG 24 FEBRUARI
09:00 BÖN

SöNDAG 28 FEBRUARI
11:00 GUDSTJÄNST
Den kämpande Tron
Johanna Bjurenstedt, Jenny Axebrink
Sång & musik: Sofia Löwenbrand mfl

ONSDAG 3 MARS
09:00 BÖN

SöNDAG 7 MARS
11:00 GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID
Kampen mot ondskan
Derek Walles, Johanna Bjurenstedt

ONSDAG 10 MARS
09:00 BÖN

SöNDAG 14 MARS
11:00 GUDSTJÄNST
Livets Bröd
Mattias J Fröding, Sofie Asterberg
Equmeniakyrkans bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen.

ONSDAG 17 MARS
09:00 BÖN

FREDAG 19 MARS
20:00 UNGDOMSGUDSTJÄNST

LöRDAG 20 MARS
10:00-13:00 MUSIKDAG

SöNDAG 21 MARS
11:00 GUDSTJÄNST
Guds mäktiga verk
Johanna Bjurenstedt, Fredrika Andersson

ONSDAG 24 MARS
09:00 BÖN

SöNDAG 28 MARS
11:00 GUDSJÄNST MED VÅRA UNGDOMAR
Palmsöndagen Vägen till Korset
Linnea Dyne, Ruth Woie Svensson