NYHETER

Äqumeniakyrkans insamling

Den första advent startar Equmeniakyrkans internationella insamling som i år handlar om utbildning. Fram till den 31 januari 2019 inspireras vi av, ber för och samlar in pengar till internationell mission i nästan 30 länder.

Årets internationella insamling handlar om utbildning.
Tillsammans med kyrkor i 28 länder ger vi fler människor chansen att studera. Det handlar om barn och ungdomar i fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder som får utbildning och framtidshopp.

I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen. Till jordens yttersta gräns.

Om du vill att hela din gåva går till det arbete som Equmeniakyrkan gör i 30 talet länder så gäller:
Swish: 900 32 86 skriv ”Gåva” i meddelandetexten
Plusgiro: 90 03 28-6.

Om du vill att halva din gåva går till Equmeniakyrkans arbete och halva går till det arbete som vi i Equmeniakyrkan Sävedalen bedriver i norra och södra rumänien så gäller:
Swish: 123 588 12 14 skriv “Hop” i meddelandetexten.
Bankgironummer: 782-2109 skriv “Hop” i meddelandetexten.

Första datum för våren

Efter jul och nyår startar barn- och ungdomsgrupperna igen de här datumen:

Tonår 11/1
Konfa 24/1
Lärjungakursen 15/1
Junior 25/1
MatHalleluja 22/1
Scout 21/1
Spårarscout 28/1

Det kommer också att vara en ledarupptakt för ledare i barn och ungdomsverksamheterna den 16/1.

Endagsretreat 20/10

En stilla dag i Kolboryds lada (Kolborydsvägen 28), Lerum.
20 oktober kl 9.30- 16.00. Fika och lunch 100 kronor.
Anmälan till Margaretha Zettergren, e-post mt.zettergren@telia.com eller 0730-301783.
Anmäl er helst före 18 oktober.

Retreat med Agneta Wallenstam och Lottie Eriksson.

”Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.” Jes 30:15

retreat