LECTIO DIVINA

Info inför hösten 2021 kommer

Lectio Divina

Lectio = läsning
Divina = gudomlig/given av Gud

  • Ett sätt att låta Guds ord förklara mitt liv.
  • Ett sätt att tillsammans närma oss Guds ord och att ge Anden utrymme att forma ett lyssnande hjärta.
  • Ett sätt att fråga sig – Vad vill Gud säga mig idag?
  • Ett sätt att tillsammans förenas i ordet och bönen
  • Ett sätt att ge vidare det man själv fått