Equmeniakyrkan Sävedalen med anledning av Covid-19

Uppdaterad: 14 jan 2022

Folkhälsomyndigheten har från och med den 12 januari 2022 beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Bland annat krävs uppvisande av vaccinationsbevis för arrangemang med fler än 50 deltagare. Redan med fler än 20 deltagare måste deltagarna delas upp i sällskap om maximalt 8 personer och med 1 meter mellan sällskapen.

De beslut som nu tagits för vår församling har inte varit helt enkla att ta men de är gjorda ur både en teologisk och praktisk synvinkel och i ett försök att se på helheten i församlingen. 

Tills vidare påverkas nu vår verksamhet på följande sätt:

Gudstjänster och event/konserter

Equmeniakyrkan i Sävedalen kommer nu be om vaccinationsbevis och ID-handling till våra gudstjänster och event för alla över 18 år. Dessa visas upp vid dörren. På plats i kyrksalen hänvisas person eller sällskap till en plats där kvadratmeterregeln följs.

Efterföljande kyrkkaffe

Festlokalen kommer möbleras så max 8 personer sitter vid varje bord med 1 meter mellan sällskapen

Övrig verksamhet

  • Barn och ungdomsverksamhet sätter igång, om än med vissa begränsningar och anpassningar. Detaljerad information kommuniceras av respektive gruppledare.
  • RPG och bibelstudier har uppehåll januari ut till att börja med. Håll dig uppdaterad via vår hemsida angående datum och eventuella uppvisande av covid-pass och ID handling.
  • Onsdagsbönen startar upp 19 januari och dit kan man komma utan vaccinationsbevis och ID-handling eftersom vi sällan är mer än tio personer.
  • Öppen Himmel: Håll utkik efter vad som gäller via hemsida och sociala medier.

Ansvar

  • Styrelsen tillsammans med de anställda ansvarar för att se till att verksamheten planeras utifrån de förutsättningar som finns i lokalerna.
  • Omsorgsgruppen och dess värdar delegeras ansvaret att kontrollera vaccinationsbevis och ID-handling samt visa besökare till anvisad plats och se till att avstånd hålls. Detta gäller allmänna sammankomster i gudstjänstlokalen men också i andra utrymmen såsom församlingsvåningen. Ett separat brev kommer ut till omsorgsgrupperna kring detta.

Hjälp till att minska smittspridningen – Råd från Folkhälsomyndigheten är bland annat

  • Vaccinera dig
  • Tvätta händerna ofta med två och vatten 
  • Håll avstånd
  • Stanna hemma vid symptom på covid-19

Hämta ut vaccinationsbevis

www.covidbevis.se och följ instruktionerna där

Om du inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress så kan du läsa mer på http://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/du-som-inte-anvander-e-legitimation-eller-saknar-folkbokforingsadress/


* Delta på det sätt du kan och känns tryggt för dig i de gudstjänster som är tillgängliga, både fysiskt och online.

* Det råder en stor spänning i samhället kring frågan om vaccination vilket de som inte vaccinerat sig inte minst känner av. Vi utgår ifrån att så många som möjligt verkligen låter sig vaccineras. Men vi respekterar också att det finns dem som har sina skäl att inte göra det. I detta behöver vi hjälpas åt att inte öka på den polarisering som råder i samhället. 

Gud fortsätter att vara Gud oavsett vad som händer och sker. Vi fortsätter att vara församling, förenade i Jesus Kristus även när vi lever åtskilda.

Jag ber att vår herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så ni kan se vilket hopp han har kallat oss till
( Ef 1:15-18)

Ordförande/Styrelsen och föreståndare  i Equmeniakyrkan Sävedalen