Första datum för våren

Efter jul och nyår startar barn- och ungdomsgrupperna igen de här datumen:

Tonår 11/1
Konfa 24/1
Lärjungakursen 15/1
Junior 25/1
MatHalleluja 22/1
Scout 21/1
Spårarscout 28/1
Let’s Sing 21/1 (jämna veckor under våren)
Zingo 21/1 (jämna veckor under våren)

Det kommer också att vara en ledarupptakt för ledare i barn och ungdomsverksamheterna den 16/1.