MISSION

FrontPicturetänd-ett-ljus-logotyp_200

Equmeniakyrkan Sävedalens missionsarbete står idag huvudsakligen på tre ben.

equmeniakyrkan_karta

För det första så deltar vi i det arbete som alla församlingar tillsammans gör inom Equmeniakyrkan. I dag bedriver vi arbete på ett 30-tal olika ställen i världen. Vi bidrar som församling genom att vi deltar i olika insamlingskampanjer till förmån för arbetet men enskilda medlemmar deltar också genom att på egen hand göra inbetalningar till projekten. Du kan enkelt bidra genom att göra inbetalning via Swish, Bankgiro eller Plusgiro. Du bestämmer själv vilket land och vilket projekt du vill att dina pengar går till genom att i inbetalningen ange projektnumret för aktuella projekt som du finner genom att klicka dig fram till aktuellt projekt via den interaktiva kartan.

osthjalpen_logoFör det andra så är vi som församling och genom enskilda medlemmar aktiva i det arbete som församlingarna i Partille bedriver genom organisationen Östhjälpen. Genom detta samarbete mellan kyrkorna så har Östhjälpen drivit barnsjukhemmet Aurora i Hateg sedan 1990.

Det tredje benet är det arbete som Equmeniakyrkan Sävedalen bedriver genom ett via Betal foundation i Rumänien stödja Smirna församlingen i Piscu Vechi i deras församlingsplantering och byutvecklingsprojekt i Horezu Poenari. Detta arbete startade vi som församling hösten 2014 efter att vi via Östhjälpens samarbetsorganisationer i Hateg fått kontakt med Betel foundation. Huvudsyftet med samarbetetet med Smirna församlingen är att skapa en möjlighet för medlemmar i Equmeniakyrkan Sävedalen att aktivt delta med sin tid, kunskap och erfarenhet i ett missionsprojekt. Vi vill göra det möjligt för församlingsmedlemmar i Sävedalen att knyta personliga relationer med medlemmar i Smirna församlingen i Piscu Vechi. Personliga relationer som i förlängningen i bästa fall kan leda till att gränsen mellan vem som är givare och mottagare suddas ut. Samarbetet mellan församlingsmedlemmar i Smirna församlingen och Equmeniakyrkan kan följas i facebook gruppen “Together with Horezu Poenari

Under de tre åren (2015-2017) som samarbetet varit ingång så har följande arbete utförts.

 • 2015 bidrog vi som församling med 10 tkr för inköp och utdelning av mjöl och olja till behövande barnfamiljer och äldre i byn Horezu Poenari. Urvalet av mottagare och utdelning genomfördes mha församlingsmedlemmar i Smirna församlingen i Piscu Vechi.

IMG_1603-0000 IMG_1661IMG_1611IMG_1613
IMG_1610

 • 2016 bidrog vi som församling med 15 tkr som tillsammans med bidrag från andra bidragande församlingar gjorde att vi kunde uppföra ett nytt boningshus med två rum och kök till en behövande familj i Horezu Poenari. Huset uppfördes av en byggfirma som drivs av Marian Sprincenatu som är  pastor i Smirnaförsamlingen i Piscu Vechi.

IMG-20161123-WA0009IMG-20161021-WA0007 IMG-20161106-WA0002IMG-20161113-WA0004

 • 2017 bidrog vi som församling med 120 tkr för att att uppföra ett helt boningshus med två rum och kök till en behövande familj i Horezu Poenari. Huset uppfördes av en grupp byggnadsarbetare under ledning av Costi och under översyn av Marian Sprincenatu.

j k l 2017-10-24_22-24-05

Inför 2018 finns hela 3 fantastiska projekt att engagera sig i. Dessa tre projekt har vi förankrat med Betel foundation, som är den rumänska organisation som vi bedriver aktiviteterna i Horezu Poenari tillsammas med. Eftersom alla tre projekten är 1-åriga och ska avslutas innan utgången av 2018 så är det ett tidsbegränsat engagemang som du går in om du väljer att engagera dig i något av dessa projekt. Ni får själva i projektgruppen tillsammans bestämma hur ni vill genomföra projektet och vilken ambitionsnivå ni vill lägga ert engagemang på under året.
Vi bedömer att det är lämpligt med minst 2-3 personer i vardera projekt.
Du är varmt välkommen att delta i något eller flera av projekten.
Om du är intresserad så vänligen kontakta missionsrådet.

 • Projekt #1 : Husbygge
  Det första projektet är ett projekt liknande det som vi genomförde under 2017 när vi byggde ett boningshus. Projektet ska under första halvan av året bedriva insamling av de totalt 120 tkr som behövs för att bygga ett motsvarande hus som vi byggt under 2017. Som grundplåt finns redan 20 tkr insamlat, så det återstår att samla in 100 tkr. I juni/juli så är det planerat att markberedning och bygge ska startas så att huset kan stå klart för inflyttning av en behövande familj i Horezu Poenari i tid till vintern. Byggledning sker av församlingsmedlemmar i Smirna församlingen i Piscu Vechi och byggnadsarbetare är församlingsmedlemmar i Smirna församlingen tillsammans med bybor i Horezu Poenari.
 • Projekt #2 :  Byggrekomendation
  Det andra projektet är ett kunskapsprojekt där syftet är att skriva ihop rekommendationer till byggledning och byggnadsarbetare gällande hur man genom förbättrad byggteknik och byggkonstruktion kan höja kvalitet och livslängden på boninghusen som byggs. I projektet ingår även att ta fram en rekommendation av vilka verktyg som är lämpliga för att underlätta husbyggandet under de förutsättningar som gäller i Horezu Poenari. Under bygget av 2017 års boningshus så finanserierade vi inköp av motorsåg och tanken är att vi även under 2018 ska kunna finansiera verktygsinköp, baserat på våra rekommendationer, som del av den i projekt #1 insamlade byggbudgeten. Översättning av bygginstruktionerna från svenska till rumänska kommer att ske av tvåspråkig rumänska som vi har kontakt med.
 • Projekt #3 : Honungsproduktion
  Det tredje projektet innebär att hjälpa medlemmar i Smirna församlingen i Piscu Vechi att förädla den akacia honung de producerar genom de biodlingarna de har. De behöver  resurser och utrustning för att kunna tvätta och paketera honung och även hjälpa med marknadsföring och försäljning av honungen. Syftet är att bistå medlemmarna i Smirna församlingen så att de genom bättre avkastning på sina tomat, mullbär och biodlingar kan få ytterligare resurser för att investera i den församlingsplantering som de leder i Horzu Poenari och som vi är med och finansierar via Betel foundation. Tanken är att vi under 2018 börjar med att hjälpa till i produktion och försäljning av honung och att vi senare kan utöka, efter var behov finns, till andra odlingar så som tomat och mullbärsodlingar, som också sker av församlingsmedlemmar i Smirna församlingen.

För finansiellt bidrag till arbetet i Horezu Poenari vänligen använd nedanstående inbetalningsvägar:

 • Bankgiro-inbetalning märkt “Horezu” till Equmeniakyrkan Sävedalen bankgironummer 782-2109
 • Swish-betalning märkt “Horezu” till Equmeniakyrkan Sävedalen swishnummer 123-588 12 14.

 

WIDGETbild_TEL_1000x600