LECTIO DIVINA

Lectio Divina Online

Datum inför hösten 2020 kommer

Lectio Divina

Lectio = läsning
Divina = gudomlig/given av Gud

 • Ett sätt att låta Guds ord förklara mitt liv.
 • Ett sätt att tillsammans närma oss Guds ord och att ge Anden utrymme att forma ett lyssnande hjärta.
 • Ett sätt att fråga sig – Vad vill Gud säga mig idag?
 • Ett sätt att tillsammans förenas i ordet och bönen
 • Ett sätt att ge vidare det man själv får för att Guds rike, det Jesus ständigt pekar på skall bli synligt och i funktion

Tillvägagångsätt

Förbered dig genom att ta fram din bibel. Bibeltexten presenteras när vi startar.

Logga in på zoom på länken du fått i församlingsbrevet eller sms:a Johanna på 0709-923704 så får du instruktioner

Vi börjar med att be och bjuder in Helig Ande att på ett konkret sätt finnas med oss.

Sedan gör vi följande:

 • Vi läser texten tillsammans långsamt
  • Uppgift: Lyssna efter ett ord eller en mening som du fastnar för.
  • Dela gärna ordet/ frasen utan kommentar från andra (det är inget måste att dela)
 • Texten läses en gång till av någon.
  • Uppgift: Finns det något i texten som berör mitt liv just nu. Man kan tänka: ”jag tänker…, jag känner…, jag hör…”.
  • Dela gärna kort något om hur texten berör ditt liv – utan kommentarer från andra (det är inget måste att dela)
 • Texten läses en sista gång.
  • Uppgift: Hör du någon inbjudan, något du skall pröva eller göra den närmaste tiden
  • Dela gärna detta med övriga (det är inget måste att dela)
 • Vi ber för varandra

 

.