Terminsstart för barn och unga i equmenia Sävedalen

Församlingens alla barn och ungdomsaktiviteter börjar igen vecka 35!
Söndagsskolan drar igång den söndagen den 27/8.