VÅR TRO

VÅR TRO

Equmeniakyrkan Sävedalen har funnits sedan 1903 och består idag av cirka 370 medlemmar. Det är personen Jesus Kristus som står i centrum för allt som sker i Equmeniakyrkan Sävedalen. Han visar i sin person vem Gud är och hur vi kan få leva våra liv. Vi tror att den kristna tron är aktuell och angelägen idag. Att den kan göra vår värld till en bättre plats. Tillsammans vill vi lära känna Gud bättre och dela livet med varandra.

Vi delar tillsammans med alla stora kyrkotraditioner trosbekännelserna från 300-talet.

Den apostoliska

Vi tror på Gud, den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Den nicenska trosbekännelsen

Vi tror på en ende Gud
Allsmäktig Fader,
Skapare av himmel och jord,
Av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den helige Anden
och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull
under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig ska ta slut.

Vi tror på den helige Anden, som är Herre och ger liv,
Som utgår från Fadern,
Som tillbeds och äras
med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.

Vi tror på en enda, helig,
universell och apostolisk kyrka.

Vi erkänner ett dop
Till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
Och den kommande världens liv.

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan Sävedalen är en del av samfundet Equmeniakyrkan som är den näst största kyrkan i Sverige. Equmeniakyrkan är baptistkyrkan, metodistkyrkan och missionskyrkan som bildat en ny kyrka tillsammans. Equmeniakyrkan har ca 790 lokala församlingar med totalt ca 79000 medlemmar och kring 140 000 betjänade. Församlingarnas storlek varierar från 3 till ca 1500 medlemmar och de är spridda från Trelleborg i söder till Malmberget i norr.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta inbjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle. Sång och musik har också en viktig plats i vår gemenskap.

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare, så som Bibeln berättar. Vi vill föra den övertygelsens vidare, både genom församlingarna i Sverige och genom mission i andra länder.

Med Jesus som ett tydligt centrum för tron vill Equmeniakyrkan inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi tror att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare.

Equmeniakyrkan vill vara en fri och öppen kyrka: Fri i sin inbjudan till alla att ta ställning till och tolka kristen tro, öppen för hela det mänskliga livets mångfald och behov. Läs mer om Equmeniakyrkan här och ungdomsorganisationen Equmenia här.