PROGRAM

SöNDAG 27 MAJ
11:00 Gudstjänst
”Gud - Fader, son och ande” - Bo Cedergårdh, Sebastian Birgersson
Nattvard

SöNDAG 27 MAJ
17:00 Öppen Himmel
Bön, lovsång och förbön.

SöNDAG 3 JUNI
11:00 Vittnesbördsgudstjänst
Åsa Hofverberg, Fredrika Andersson
Sång & musik: Emelie Junsten
Nattvard

ONSDAG 6 JUNI
09:00 Bön

SöNDAG 10 JUNI
11:00 Gudstjänst
Kallelsen till Guds rike
Bo Cedergårdh, Sofie Asteberg
Sång & musik: Sofia Löwenbrand
Nattvard

SöNDAG 17 JUNI
11:00 Gudstjänst
Förlorad och återfunnen
Anton Ahlmark, Lena Hakers
Sång & musik: Annie Bill
Nattvard

SöNDAG 24 JUNI
11:00 Gudstjänst i Vallhamrakyrkan

SöNDAG 1 JULI
11:00 Gudstjänst
Sänd mig
Magnus Fritzson, Fredrika Andersson
Sång & musik: Edvin och Elias Leidö

SöNDAG 8 JULI
11:00 Gudstjänst i Vallhamrakyrkan

SöNDAG 15 JULI
11:00 Gudstjänst
Jesus förhärligad
Bo Cedergårdh, Jakob Eskilsson
Sång & musik: Jonatan Nordh

SöNDAG 22 JULI
11:00 Gudstjänst i Vallhamrakyrkan

SöNDAG 29 JULI
11:00 Gudstjänst
Goda förvaltare
Bo Cedergårdh, Jenny Axebrink
Sång & musik: Johannes Asteberg

SöNDAG 5 AUGUSTI
11:00 Gudstjänst i Vallhamrakyrkan

SöNDAG 12 AUGUSTI
11:00 Gudstjänst
Tro & liv
Bo Cedergårdh
Sång & musik: Gunnel Nordh

SöNDAG 19 AUGUSTI
11:00 Gudstjänst
Friheten i kristus
Bo Cedergårdh, Åsa Hofverberg
Sång & musik: Sofia Löwenbrand