ORGANISATION

ORGANISATION

församlingsmöten inbjuds alla medlemmar i församlingen att yttra sig i olika frågor och att vara delaktig i de beslut som fattas. I november hålls ett församlingsmöte, kallat valmöte där medlemmar väljs till olika tjänster och uppgifter. I februari/mars hålls församlingens årsmöte.

I församlingen finns även en styrelse som har i uppdrag att, tillsammans med församlingsföreståndare, leda och ansvara för verksamheten i enlighet med församlingsmötets beslut etc.

Församlingens barn- och ungdomsarbete, equmenia Sävedalen, är en egen förening, med en egen styrelse.  Församlingens styrelse och equmenias styrelse är sammanlänkande genom att de har en adjungerande (icke röstberättigad) representant i varandras styrelse.

Vår strävan är att alla ska känna att man har en möjlighet att engagera sig i och påverka församlingens arbete i den utsträckning man väljer.