SÖNDAG KLOCKAN 11

Information om COVID-19

Gudstjänsterna sänds online (se fliken bredvid den här: Gudstjänster/Söndag kl 11 Online).

För tillfället får enbart de medverkande vara med i kyrkan, inga gudstjänstbesökare tillåts.

Våra gudstjänster

SÖNDAG KL 11
De första kristna började fira gudstjänst på söndagen. Det var den dagen som Jesus uppstod från de döda. Man möttes för att fira just Jesu uppståndelse, som i alla tider skulle vara tecknet på att livet är starkare än döden. Gudstjänsten var också en hjälp att minnas Jesu löfte ”där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matteus 18:20).

Gudstjänsten är också i vår tid den stora mötesplatsen mellan Gud och människa och oss människor emellan. På söndagar klockan 11 är det gudstjänst i Equmeniakyrkan Sävedalen. Vi söker gemenskap med Gud genom ordet (predikan) och bordet (nattvarden). Det har varit gudstjänstens identitet i 2000 år och det vill vi fortsätta leva i. Någon av våra pastorer predikar och församlingens olika sångare och musiker bidrar med sång. Bön. ljuständning, förbön och lovsång under nattvardsstunden är centralt för oss.

Hela familjen ska kunna besöka Equmeniakyrkan Sävedalens gudstjänster. Varje vecka har vi Himlakul, 7-up och Minikonfa som är vår söndagsskola. Barnen har sin egen tid parallellt med gudstjänsten, men finns också med mot slutet av gudstjänsten då vi ofta ger möjlighet för alla åldrar att mötas upp och möta Gud tillsammans genom lovsång och olika bönestationer. Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna kvar och fika.

Välkommen att vara med och fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Sävedalen.