MÖTESPLATSER

MÖTESPLATSER

Vi önskar att Equmeniakyrkan Sävedalen ska vara en mötesplats där du kan hitta gemenskap. Här finner du flera möjligheter. Alltifrån ”fördjupningskvällar”, som innehåller intressanta föredrag, till möjlighet att gå med i en ”smågrupp”, en mindre grupp som samlas för att dela livet och be.