FÖRSAMLINGSKÖREN

FÖRSAMLINGSKÖREN

Välkommen med i församlingskören

Vi övar inför några gudstjänster per år, såsom första advent.

Kontakt: Marcus Sigvardsson
info@marcusmusic.se