TIDSPLAN

Inom ramen för beslutet på Valmötet 2012, då vi tillsammans beslöt att gå vidare med projektering upp till en kostnad av 420 000 kr + moms, slutförde vi detaljbeskrivningar för tillbyggnaden, gjorde en budgetkalkyl och fortsatte med bygglovsprocessen hos kommunen.
Bygglovshandlingarna som skickades in under slutet av 2015 beviljades inte och styrelsen jobbar med alternativ.