VÅR NYA KYRKA

Vi vill vara en kyrka som älskar Gud, älskar människor och betjänar världen. Det är vår kyrkas vision. För att kunna uppfylla vår vision behöver vi först och främst människor som vill låta sig uppfyllas och ledas av Gud i vardagen, men vi behöver också ytor.

Ytor för Gudsmöten, gemenskapsytor för unga och äldre, ytor för lek, ytor som välkomnar och möjliggör möten med Gud och varandra…

Dessa ytor finns inte idag. Barnen och ungdomarna har inte nog med plats för deras viktiga verksamheter. Vi har inte heller tillräckligt med plats för fikagemenskapen. Dessutom finns det idag inte ändamålsenliga expeditioner och böne/samtalsrum i kyrkan.

Vad kan hända om vi bygger?
Med en rymlig kyrka som har plats för barn, ungdomar och gemenskap, har vi goda förutsättningar för vår vision att nya människor kommer till tro. Vi kommer också med stor sannolikhet se fler inflyttade medlemmar som vill vara med i en församling där man vågar satsa för framtiden. Det innebär också ett större offrande och bättre ekonomi.

Tänk att vi tillsammans får vara med och bygga en större kyrka! Det är nu det händer. Var med och ge. Tillsammans kan vi göra storverk.