MISSION

MISSION

En av anledningarna till att Svenska Missionsförbundet (eller Equmeniakyrkan som det nu heter) bildades var visionen om att föra ut det kristna budskapet till alla folk i världen, d v s att missionera. Redan 1881 skickades de första missionärerna till Kongo i Afrika.

Men missionen innebar inte bara försök att omvända människor till kristen tro. Missionärerna tog också på sig ett stort ansvar för människors levnadsstandard genom utbildning, hälsovård m m.

Equmeniakyrkan har mission i ett flertal länder som vi på olika sätt är delaktiga i och stöder.

Idag handlar mission om samarbete mellan Equmeniakyrkan och självständiga systerkyrkor i de tidigare ”missionsländerna” Ecuador, Indien, Japan, Republiken Kongo och Demokratiska Republiken Kongo samt Nicaragua, Costa Rica, Pakistan, Kina och Östeuropa. Samarbetet består i evangelisation, bistånds- och utvecklingsarbete, ledarutbildning och hälsovård – ofta med stöd av biståndsorganet Sida.

Under 2016 så startade också ett arbete med att tillsammans med Smirna församlingen i Piscu Vechi hjälpa församlingen och boende i byn Horezu i länet Dolj i södra Rumänien.
Arbetet handlar bl.a. om att hjälpa till i uppbyggnaden av en ny kyrka som ska ersätta den som rasade samman för några år sedan, samt att bistå barnfamiljer som idag bor i mycket dåliga hus med nya bättre.
2016-09-04_01-51-13

Många av familjerna har flera barn i unga åldrar, vilket gör familjerna särskilt utsatta under vintermånaderna när temperaturen sjunker ner till -10 till -20 C.
Vidare är familjerna ofta trångbodda, vilket gör att det t.ex. bor 17 personer i det gröna huset på  bilden ovan.

Husen kommer att uppföras av ett byggföretag som drivs av  Marin Sprincenatu som är medlem i Smirna församlingen i Piscu Vechi.  Mer information om denna insamling och byggprojekt finns på denna Generosity websida.
För att följa insamlingen och delta i planering av pågående arbete med kyrkan och kommande bygge av boningshusm, så hänvisas till denna arbetsgruppssida på facebook med medlemmar från både Smirna församlingen i Piscu Vechi och från Sävedalens missionskyrka. Arbetsgruppen är avsedd för medlemmar i de två församlingarna och för medverkan krävs facebook-inbjudan som fås genom att kontakta församlingens missionssamordnare.

Insamlingen för att möjliggöra bygget av det första huset pågår och gåvor till detta kan ges på följande sätt.

  1. Bankgiro-inbetalning märkt “Horezu” till Sävedalens missionskyrkas bankgironummer 782-2109
    [lägst adm kostnad]
  2. Swish-betalning märkt “Horezu” till Sävedalens missionskyrkas nummer 123-588 12 13.
  3. Kortbetalning via ovanstående Generosity/Indiegogo websida [högst adm kostnad]