BIDRA

BIDRA

Om du vill vara en aktiv del av vår gemenskap genom att bidra med din personlighet och dina gåvor, så finns flera möjligheter.

Upptäck gemenskapen i Equmeniakyrkan Sävedalen genom att gå med i en smågrupp där du kan finna gemenskap.

Besök vår gudstjänst då vi fördjupar oss i tron genom bön, sång & musik samt undervisning från bibeln.